IMG_0163.JPGRekolekcje dla małżeństw    „Duchovošč Manželska”
KEŻMAROK     09 – 11.12.2011

Małżeństwo to doskonały pomysł Pana Boga. „Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam; uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę a  przyprowadził do mężczyzny. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.“ (Rdz 2,18.21-22.24)

Sakrament małżeństwa to nie formalność, ale źródło doskonałej miłości. Życie małżeńskie powinno być obrazem miłości Boga, miłości Trójcy Przenajświętszej, nieskończonej, gorącej, wiernej, wyprzedzającej, przebaczającej. Bóg w Sakramencie małżeństwa powierzył nam wielkie zadanie, ma do nas wielkie zaufanie. I ciągle jest z nami, nigdy nas nie zostawia. Jest trzecią osobą w naszym małżeństwie. Wielu z nas nie uświadamia sobie tego i nie oddaje Jezusowi swojego małżeństwa, nie prosi o pomoc, kiedy nie domaga i nie dziękuje, kiedy otrzymuje. Oddać Jezusowi małżeństwo nie znaczy, że nie przyjdzie krzyż, że nie przyjdzie  cierpienie. Ale Jezus daje obietnicę: „Wy trwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.“ (J 15,4).

Pan Bóg dał mi małżonka(kę), by pomagał mi na drodze zbawienia, by kroczyć po drodze do świętości razem. By się wzajemnie kochać i pomagać sobie.Diabłu nie podoba się nasza małżeńska miłość, dlatego musimy odnawiać swoją miłość codziennie. Powiedzieć sobie: kocham Cię i potrzebuję – i przytulić się do siebie. Nie zapominać o naszej przysiędze małżeńskiej. Modlić się razem i osobno. Prosić Ducha Świętego, by pomógł mi kochać męża, by pomógł mi kochać żonę. Bo tylko ludzkimi siłami nie jest to możliwe. Trzeba nam naśladować postawę św. Józefa, który nie miał łatwego życia, ale kochał Maryję i był dla niej opoką.
Także miłość wzajemna Małgorzaty i Joachima, która w czasie rekolekcji promieniowała z nich, była naszym pierwszym świadectwem, że świętość w małżeństwie z Bożą pomocą jest możliwa. W dzisiejszych czasach, kiedy na Słowacji bierze rozwód połowa małżeństw i wielu traktuje małżeństwo jako formalność, jest naszym zadaniem świadczyć swoim życiem, że małżeństwo jest wspaniałą drogą MIŁOŚCI, która nas ubogaca. I życie w małżeństwie jest wbrew wielu trudnościom piękne i radosne. Poprzez sakrament małżeństwa budujemy Królestwo Boże już tu na ziemi. A jeżeli chcemy dobrze wychować nasze dzieci, to one muszą widzieć naszą miłość. „Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz[posłanym], aby zaświadczyć o światłości.“ (J 1,6-8)
Poprzez nasze małżeństwo przynośmy innym świadectwo o świetle…
Miriam a Stefan  ( tłumaczyła siostra Monika –Redemptorystka )

Manžolkovie zo Spišskych Hanušoviec Anna i Jan Kostka
Anna:
Juž od  IX.2011 šukalam rekolekcie dľa manžolkov
Modlila som sa bo pragneli sme s menžom po duchovnom spotkani
Jak modlilam še tu zvoni Betka i zapraša nas na rekolekcie duchovošč manželska
To dženkovalam že Boh nas vysluchal
Jan i ANNA:
Byli to bardzo bohate rekolekcie, čuli šme še jak v domu miedzi ľudžami ktury še kochajom
Až v domu sme čuli ile milošči sme zkožistali
Bo na rekolekciach byl z nami i bl.sv. otec Jan Pavol II. jego duch
I on nam poblogoslavil bo on tak kochal manžolkov
Všistko bylo tak pienkne i obohajonca dľa našej vzpuľnej milošči
Teraz vieme že mušime še rozvinuč jak papier toaletovi ,jak mame byč užitečni.
Chčeli by šme znuv byč na takych rekolekciach ale dlužej ne tylko 3 dni.
Potrebne je byč dlužej, aby byl čas na spotkania v grupkach dlužej
Jan:
Ja jestem bardzo povdženčny mojej kochanej Anne, bo Boh nam poblogoslavil 6 džeči i ona s vieľkou miloščom opiekovala nimi 15 lat i nešla do prace, pracovala v domu v ogrodže ……….. i dala našim džečom všistko potrebne do žiča
I ja po rekolekciach znuv objavilem jaky to diamant mi Boh dal  – mojom kochanom Anne

Galeria zdjęć