W dniach 3-5.X w licheńskim Sanktuarium odbyły się rekolekcje „ Eucharystia – studnia bez dna i przepis na życie”, w których z chęcią uczestniczyliśmy wraz z innymi małżeństwami sakramentalnymi. Prowadzącym był ks. Sławomir Homoncik w-ce kustosz licheńskiego Sanktuarium. Rozważania ks. Sławomira skupiały się nad Eucharystią, analizach niektórych elementów, które są ważne dla naszego życia, tak aby Eucharystia była dla nas przepisem na życie – bo czasem nie wiemy co robić, gubimy się w życiu, stajemy przed różnymi dylematami oraz studnią bez dna – byśmy Ją odkrywali jako źródło Żywej Wody czyli uzdalniającej nas do życia w pełni człowieczeństwa, byśmy nie tylko egzystowali, byli ludźmi, którzy mają ładny uśmiech, dobrze wyglądającymi, lecz wewnętrznie przeżywającymi, bardzo często, pustkę. Rekolekcjonista uświadomił nam, że w Eucharystii jest coś co może tę pustkę zapełnić, może dać nam przepis jak żyć, może nam dać siłę do zmagania się z trudnościami dnia codziennego i do dobrego życia. Eucharystia jest pokarmem dzięki, któremu nasze wnętrze duchowo odżywa.

Wiele osób jest na Eucharystii, jednak nie wiele z niej rozumie, słucha słów, widzi księdza, ale czuje się znudzony, nie mogąc się skupić, myśląc o czymś innym. Nasze życie duchowe zostało zredukowane. Mszę Świętą traktujemy jako przyzwyczajenie, nawyk, rutynę. Pośród liturgicznych znaków i symboli zatracamy głębię i sens spotkania z Panem, co uniemożliwia nam owocne i świadome uczestnictwo w Eucharystii. Żeby zrozumieć mowę Boga, potrzeba ciszy, wcześniejszego przychodzenia na Mszę Świętą i wejścia w Bożą obecność z konkretnymi sytuacjami, które tworzą nasze życie, trzeba oddać wszystkie niedoskonałości Bogu. Winniśmy mieć świadomość, że w Kościele nie jesteśmy sami , że stojący obok nas też przyszli spotkać się z Panem. A przeszkodą w tym spotkaniu mogą być nasze rozmowy, dzwoniący telefon komórkowy czy niestosowny ubiór.

Zrozumieliśmy, że tym co pomaga nam przezwyciężyć te trudności jest nieustanna pamięć o Bogu. Chodzi o to, abyśmy zanurzali się w miłości przez modlitwę, prośby, dziękczynienie. Podobnie jak wiara rodzi się ze słuchania, tak i miłość rodzi się z poznania. Dopełnieniem nauk Księdza rekolekcjonisty był wyświetlony film pt. „Tajemnica Eucharystii”, w którym ukazane zostało mistyczne doświadczenie jakie przeżyła Catalina Rivas podczas Mszy Świętej. Dzięki tym rekolekcjom poczuliśmy impuls do zmian nad własna postawą, do refleksji nad rozmową z Panem, do głębszego zaangażowania podczas Eucharystii, ponieważ jako chrześcijanie jesteśmy wezwani, by wciąż na nowo odkrywać Jej piękno, moc i wartość.

Chwała Panu!

Katarzyna i Krzysztof Tomaszewscy