Rekolekcje “Święta Rodzina od miłości się zaczyna” były dla nas bardzo owocnym czasem.
Pomogły nie tylko w głębszym zrozumieniu siebie nawzajem w małżeństwie, ale również w lepszym poznaniu naszych dzieci.
Jesteśmy przekonani, że to, co usłyszeliśmy podczas konferencji poprawi relacje w naszej rodzinie
oraz ociepli nasze uczucia względem siebie.
W dzisiejszym zabieganym świecie taka wiedza jest bardzo ważna,
gdyż pozwala na okazywanie miłości w rodzinie w wyjątkowy sposób,
adekwatny do potrzeb poszczególnych jej członków.
Od strony duchowej szczególnym momentem była dla nas adoracja oraz
Koronka do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Serca Jezusowego w licheńskiej bazylice.
Z rekolekcji wróciliśmy pokrzepieni duchowo, zainspirowani i zmotywowani do zmian na lepsze.
Pozdrawiamy serdecznie,