“Moja dusza wielbi Pana, a mój Duch raduje się w Bogu, moim Zbawcy …”

Od takich słów chcemy dzielić się radością z naszego pierwszego wyjazdu do miasta Derazhnya Chmielnickiego regionu na Ukrainie.  Na zaproszenie miejscowego proboszcza ks. Waleria z parafii św. Anny, aby poprowadzić Adwentowe Rekolekcje, odpowiedzieliśmy “TAK”, chociaż w sercu było dużo lęku i wątpliwości.

Biorąc sobie do serca te słowa, które wyznaczają kierunek  formacyjnego roku: „Nie bój się, idź …”, a także podtrzymując wezwanie biskupów Ukrainy, aby obwołać 2019 rok, czasem poświęconym świętości małżeństwa i rodziny, razem z naszym kierownikiem duchowym o. Sergiuszem Yakubovskim MIC, wyruszyliśmy w drogę, stawiając pierwsze kroki w służbie, do której zostaliśmy wezwani w Fatimie, jako para informacyjna dla Ukrainy.

Od 21 grudnia do 23 grudnia towarzyszyliśmy parafianam w bezpośrednim przygotowaniu do narodzin Zbawiciela świata.  Ewangelia tych dni była dla nas potwierdzeniem, że jest to właściwy czas, czas dla nas, czas łaski, czas zbawienia.  Tak jak Maria poszła do swojej kuzynki Elżbiety, z radością przekazując jej dobrą nowinę, niosąc pomoc, opuściliśmy więc nasz teren i udaliśmy się do parafii św.  Anny, przynosząc im świadectwo naszego życia z Bogiem, naszą pomoc.  Każdego dnia mieliśmy dwie Eucharystii, które celebrował o.Sergiusz mówił kazanie do wiernych parafii, przybliżając Boga, który nie jest daleko, ale jest żywy i obecny, który towarzyszy nam na naszej drodze życia. Po nim mówiliśmy my, dzieląc się z parafianami świadectwem naszego małżeństwa z Bogiem w Ruchu Equipes Notre-Dame.  Ponieważ był to rekolekcje adwentowe, które trwały trzy dni, nasze świadectwo podzieliliśmy na trzy części: w pierwszym dniu dzieliliśmy się naszą drogą do Boga, szukając spólnoty, w której będziemy wzrastać w wierze i znajomość z  Ruchem Equipes Notre-Dame, drugi dzień  poświęciliśmy modlitwie osobistej, małżeńskej, naświetlając punkty wysiłku, w sposób szczególny, zatrzymaliśmy się na  dialogu małżeńskim “Usiądźmy razem” również opierając się na tekstach o.  Caffarela, a trzeci dzień rozmawialiśmy o Międzynarodowości Ruchu Equipes Notre-Dame i dzielili się naszymi doświadczeniami z pielgrzymki do Fatimy w XII Międzynarodowe Spotkanie Ruchu Equipes Notre-Dame, gdzie mogliśmy doświadczyć międzynarodowości.  Po każdej Eucharystii był czas na komunikację z różnymi osobami.

Dzięki Bogu za to, że mogliśmy pojechać, ponieważ na drodze do realizacji było wiele przeszkód.  Serdecznie dziękujemy także wam wszystkim za duchowe wsparcie modlitewne, które odczuliśmy.

 Słowo jest zasiane, teraz jest czas dla Ducha Świętego!

Ufamy patronatowi naszego Założyciela wraz z Najświętszą Maryją Dziewicą i prosimy ich o umocnianie nas na drodze do rozwoju Ruchu Equipes Notre-Dame na Ukrainie.  Chcemy, aby Rok 2019, Rok świętości małżonków i rodziny, był czasem owocnym w powstawaniu nowych ekip na Ukrainie.

Vadim i Alina Vereszczak, para informacyjna

Czerniowce na Podolu, Ukraina