Trwaliśmy w dwudniowym zamyśleniu w temacie “Otwórzcie drzwi Chrystusowi”.

W ciszy ogrodu i Najświętszego Sakramentu, każdy z nas osobno i razem jako małżonkowie stawaliśmy w prawdzie – jak bardzo drzwi mojego serca są otwarte, a serce pragnie spotkania z Jezusem?.

Budziliśmy w sobie pragnienie stawania przed Panem każdego dnia na nowo w każdej wykonywanej czynności.

Bernadka i Piotrek

Galeria zdjęć