regula_zyciaPod koniec listopada, w pierwszą niedzielę Adwentu, w niezwykle urokliwym miejscu – w Ośrodku Emaus mieliśmy okazję wraz z dziewięcioma innymi małżeństwami brać udział w rekolekcjach. Zorganizowane były one przez nasz Ruch, a głównodowodzącymi byli Helenka i Paweł Kukołowiczowie. Towarzyszył nam ksiądz Kacper.

Tematem rekolekcji była reguła życia. Cieszymy się, że wybraliśmy akurat ten temat. O regule mówi się tak mało, a przecież jest to bardzo ważne narzędzie – zwłaszcza dla nas, małżeństw zgromadzonych w Ekipach – ułatwiające nam naszą drogę do świętości. Jest kompasem, który wskazuje odpowiedni kierunek na tej drodze.

Dzięki konferencjom rozjaśniło nam się wiele spraw. Helenka i Paweł przybliżyli nam na czym tak naprawdę reguła życia polega. Okazało się, że nasze wyobrażenie o niej nie było pełne, nie było do końca prawidłowe. Reguła ma nas prowadzić do Boga i otwierać na drugiego człowieka. Nie chodzi tu tylko o to, aby zmienić nasze zachowanie. Przede wszystkim musimy zmienić się sami w sobie – przemiana musi się dokonać w naszych sercach, a nie tylko w sposobie postępowania. Musimy chcieć być lepszymi. Czas na modlitwie, adoracji jak również czas dialogu małżeńskiego były okazją na przemyślenia, przedyskutowanie i korektę lub ustalenie reguły własnej i małżeńskiej. Dzięki rekolekcjom dotknęliśmy tematów takich jak: czego dzisiaj oczekuje od nas Pan Bóg, co powinniśmy zmienić w naszym życiu duchowym, rodzinnym, małżeńskim. Był to czas na zatrzymanie się i próbę rozeznania, jak najlepiej w obecnej chwili realizować wolę Bożą w naszym małżeństwie.
Dyskusje w grupach pozwoliły na rozważenie różnych sytuacji i ustalenie propozycji reguły dla osoby mającej dany problem.

Chcieliśmy serdecznie podziękować za ten czas. Niewątpliwie najbardziej wdzięczni jesteśmy organizatorom – Helence i Pawłowi za znakomite przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji. Podziękowania kierujemy też w stronę księdza Kacpra, który pomimo obowiązków znalazł czas dla nas aby posługiwać nam w czasie mszy, adoracji oraz konferencji.

Wszystkim parom biorącym udział w rekolekcjach dziękujemy za wielką otwartość i szczerość oraz za stworzenie tak niezwykłej atmosfery.

Marysia i Paweł Gugała