Bardo Śląskie – urokliwe miasteczko gościło nas podczas rekolekcji „Sakramenty Źródłem komunii z Chrystusem” prowadzonych przez ojca dr Tomasza Grabca.

To był dobry czas bycia we wspólnocie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za dar obecności i wzajemnej życzliwości.

Bernadeta i Piotr