Rekolekcje w Ciszy 2014 2

Rekolekcje w ciszy: Bóg wzywa na wyspę milczenia. Od 24 do 26 stycznia mieliśmy możność odpowiedzieć Bogu na Jego zaproszenie. A zaprosił nas do Żdżar, do domu Sióstr Nazaretanek. Małgosia i Joachim czuwali nad naszym zachowaniem i nad naszym „bytem”; ks. Wojciech Zyśk prowadził nas drogami duchowymi. Było nas kilkanaście małżeństw, które postanowiły w ten mroźny czas „przekopać się” przez śniegi i zamiecie i dotrzeć do tej oazy modlitwy. Rekolekcje inne niż wszystkie, choć każde są dobre, aby spotkać Boga. Tu jednak ten szczególny wymiar ciszy, tak doceniany przez o. Henri Caffarela, ten czas poszukiwania głębi, bez rozproszeń, bez rozmów, bez niepotrzebnych często słów, to była rzeczywistość, która nas powoli otaczała i wyciszała wewnętrznie. Dużo godzin spędziliśmy na kolanach przed Najświętszym Sakramentem, aby spotkać Chrystusa w sobie. A On był wśród nas!

Para Regionu: Lucyna i Krzysztof zapowiedzieli, że rekolekcje w ciszy będą już na stałe wpisane do kalendarza rekolekcji Equipes Notre-Dame Polska. Zachęcamy tych, którzy jeszcze nie mogli skorzystać z ich dobrodziejstwa, aby spróbowali oddać się Bogu w ciszy. To przeżycie inne niż wszystkie, to przedsionek mistycznych doznań.

Urszula i Janusz Sklepowicz