W dniach 3-5.11.2017 w Domu Papieskim w Licheniu odbyły się rekolekcje END – Reguła
życia . Zainteresowanie tematem było spore, bo zjechało się 20 małżeństw z różnych stron Polski
i z różnym stażem obecności w END. Te młodsze przyjechały z dziećmi, których uzbierało się 15.
Dla nas było to miejsce szczególne i to z dwóch powodów. Mieszkaliśmy w sąsiedztwie
apartamentu papieskiego, który zajmował św. Jan Paweł II w czerwcu 1999 r. podczas wizyty w
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.


Dom Papieski przylega do Hospicjum, gdzie przebywał i odszedł do Pana w ubiegłym roku,
bliski naszemu sercu kapłan o. Andrzej Rabij MSF. Ks. Andrzej był mocno związany z wieloma ruchami
formacyjnymi małżeńskimi i rodzinnymi. Współpracowaliśmy z nim w ramach rekolekcji Spotkań
Małżeńskich, co bardzo nas do siebie zbliżyło. Był kapłanem o wielkim sercu, służącym innym w
każdej sytuacji.
Po przyjeździe zostaliśmy bardzo sympatycznie przyjęci przez organizatorów Kasię i Krzysia
Tomaszewskich oraz panią z personelu. Zaopatrzeni w program rekolekcji trafiliśmy do pokoju, gdzie
spotkało nas wiele ciepła – dosłownie pokój był nagrzany, co dla nas, bywalców Zamku
Bierzgłowskiego było miłym zaskoczeniem.
Zaraz po kolacji nastąpiło zawiązanie wspólnoty. Prowadzący – Helenka i Paweł
Kukułowiczowie przedstawili sprawy organizacyjne i wprowadzili w temat rekolekcji. Przypomnieli
wszystkim uczestnikom najważniejsze fragmenty Karty END dotyczące Reguły życia.
Dzień zakończyliśmy mszą św., którą odprawił ks. Marek Kordaszewski MIC – niezwykle
życzliwy wikariusz parafialny, który mimo wielu obowiązków, nie odmówił nam swojej posługi.
Potem jeszcze wspólne Magnificat i szybko zapadła cisza nocna.
Sobotni dzień rozpoczęliśmy Jutrznią w kaplicy domu rekolekcyjnego. Po śniadaniu
konferencja: Punkt wysiłku – Reguła życia. Helenka z Pawłem zwrócili uwagę na znaczenie reguły życia
jako elementu reguły ruchu END. Jest ona najdokładniej omówiona w Karcie END wśród punktów
wysiłku. Wszystkie razem mają wypełniać przykazanie miłości w sakramentalnym związku
małżeńskim.
Po mszy świętej, konferencję: Asceza w życiu chrześcijanina, wygłosił w kaplicy ks. Robert
Awerjanow – opiekun duchowny ekipy z Kutna. Ks. Robert wprowadził nas w istotę pojęcia ascezy w
znaczeniu ogólnym, jak również przybliżył tę formę ćwiczeń duchowych w życiu małżeńskim. Opisał
otaczającą nas współczesną rzeczywistość, nastawioną na szybkie zaspokajanie własnych
przyjemności. Asceza, chociaż trudna do praktykowania, daje piękne owoce między innymi: dystans
do spraw materialnych i drogę do samodoskonalenia. Uwalnia również od egoizmu i pychy, co
w konsekwencji może prowadzić do świętości.
Po konferencji spotkaliśmy się w grupach aby podzielić się swoimi doświadczeniami i
przemyśleniami na temat: Reguła życia-sukcesy i porażki.
Po obiedzie dalsze rozważania, tym razem na temat: Reguła życia-w poszukiwaniu nowego
serca. W tej konferencji prelegenci zachęcali nas do refleksji – czy jesteśmy gotowi na zmianę swojego
serca dla poprawiania relacji w naszym małżeństwie. Uświadomili nam jak ważna jest w tym wypadku
współpraca z łaską Bożą. Przedstawili takie sposoby realizacji reguły życia, które pozwalają odnieść
sukces a nie porażkę.
Po modlitwie słowem Bożym, Helenka i Paweł zainspirowali indywidualne rozmowy
małżonków. Reguła życia naszego małżeństwa-razem idziemy do świętości, to był temat dialogu
małżeńskiego.
Wieczorem była adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Na koniec dnia, organizatorzy
rekolekcji, przygotowali pogodny wieczór, który zakończyliśmy modlitwą Magnificat.
Niedzielę rozpoczęliśmy Jutrznią.
Po śniadaniu Helenka i Paweł zaprezentowali konferencję pod tytułem: Reguła życiapowołanie
do świętości. Prowadzący uświadomili nam, że świętość wbudowana jest w sakramentalne
małżeństwo. Wdrażanie reguły życia to często mozolne i trudne zadanie. Jednak niezbędne, jeśli
mamy pragnienie zmieniać swoje życie na lepsze, bogatsze i zgodne z planem Bożym. Bez podjęcia
wysiłku, nie będzie dobrych owoców.
O godzinie 10.30 odbyła się w kościele parafialnym p.w. św. Doroty msza święta.
Po powrocie i przerwie na kawę, odbyło się spotkanie podsumowujące. Małżonkowie mieli
możliwość wypowiedzenia się na temat usłyszanych treści i wynikających z nich wniosków.
Spotkanie zakończyło się oficjalnym podziękowaniem prowadzącym i organizatorom
rekolekcji.
W drodze powrotnej pojechaliśmy do Kazimierza Biskupiego, gdzie odwiedziliśmy grób o.
Andrzeja Rabija i rondo nazwane jego imieniem, poświęcone przez biskupa Wiesława Meringa
28.10.2017 r.
Mirka i Jacek Gumowscy- ekipa Toruń 2