W dniach 20 – 23 lipca 2017 roku w Wambierzycach na Dolnym Śląsku odbyły się rekolekcje dla młodych małżonków zatytułowane “O relacjach, które stają się sakramentem”. Zaproszonymi do udziału byli małżonkowie, których staż małżeński nie przekraczał 15 lat.

Rozważania rekolekcyjne koncentrowały się na relacjach między kobietą a mężczyzną, które uświęcone sakramentem małżeństwa stają się relacjami między żoną a mężem. Bogactwo codzienności małżeńskiej z jednej strony i tempo życia z drugiej niejednokrotnie sprawiają, że pojawiają się trudności we właściwym kształtowaniu relacji w małżeństwie, które – jeśli nie zostaną przepracowane – piętrzą się i stają się przyczynkiem do głębszych zranień. Rekolekcje były czasem zatrzymania się i ponownego spojrzenia na wzajemne relacje kształtujące życie każdego z małżeństw tam obecnych. Dzięki prowadzącym rekolekcje, którzy są dyplomowanymi nauczycielami metody rozpoznawania płodności prof. Józefa Rözera, uczestnicy rekolekcji wzięli udział w dwóch blokach warsztatów poświęconych stosowaniu tej właśnie metody w ich życiu małżeńskim. Wielu z nich skorzystało także z możliwości indywidualnych konsultacji w tym zakresie. Mimo, że rekolekcje miały charakter weekendowy (trwały od czwartku do niedzieli), to uczestnicy – jako młodzi małżonkowie – mieli możliwość zabrania ze sobą dzieci. Dzięki profesjonalnej opiece pedagogów, która okazała się nie do przecenienia, małżonkowie-rodzice mogli w pełni uczestniczyć we wszystkim, co zaproponowali organizatorzy, nie martwiąc się przy tym o zaopiekowanie ich pociech. Informacje zwrotne otrzymane od wszystkich uczestników jednoznacznie wskazały na potrzebę organizowania rekolekcji traktujących o tym obszarze życia małżeńskiego. Stąd też kolejna ich edycja planowana jest na początek lipca 2018 roku. Już teraz zapraszamy do udziału!