W dniach 9 – 11 stycznia 2015 roku w Wolfsburgu w kościele św. Elżbiety odbyły się rekolekcje „Miłość małżeńska” prowadzone przez O. Karola Meissnera. Wzięło w nich udział 46 osób oraz 8 dzieci i 14 młodych, dla których również były spotkania z Ojcem rekolekcjonistą. Tworząca się przy Polskiej Misji Katolickiej pierwsza w Niemczech polska Ekipa zainspirowana przez parę pilotującą Honoratę i Sławka Pakułów z Poznania podjęła się zorganizowania rekolekcji. Nie było to takie proste, bo wszystkie odpowiednie miejsca w promieniu 300 km były zajęte. Zdecydowaliśmy z ks. Proboszczem, aby te rekolekcje zorganizować w parafii, a więc takie „dochodzące rekolekcje”. Parafia Polskiej Misji nie ma swojego kościoła: Msze św., nabożeństwa, czy lekcje religii są sprawowane w kościołach parafii niemieckich. Nasze wszelkie inicjatywy muszą zatem być uzgodnione z radą tej parafii.


Rekolekcje rozpoczęły się Mszą św. w piątek o godz. 16:30, a zakończyły niedzielną Eucharystią o godz. 15:00. Sobota była bardzo intensywnym dniem i choć ks. Proboszcz mówi, że ich kapłańskie rekolekcje nie mają takiego intensywnego charakteru, to tutaj nikt nie czuł się znużony, czy zmęczony. Postawa heroicznej służby Ojca Meissnera dodawała wszystkim entuzjazmu. Takie rekolekcje to coś wyjątkowego, czego u nas jeszcze nie było, a potrzeba jest ogromna. Zagrożenia sakramentalności małżeństwa wciąż rosną. W tym rejonie statystyki dotyczące rozwodów są paraliżujące. Właśnie dlatego naszą wspólną troską i zadaniem jest wspierać wszystkie małżeństwa. Nie ma innej drogi, jak wzmożona modlitwa i słuchanie nauk głoszonych przez kompetentnych wykładowców, ale przede wszystkim świadków głębokiej wiary.
Uczestnicy zostali ubogaceni słowem, jak również niezwykłym przykładem służby niezmordowanego O. Meissnera. Bogu niech będą dzięki za ten czas łaski. Niech to wydarzenie owocuje wzrostem świętości naszych małżeństw i rodzin.
Uczestnicy rekolekcji.