DPP_0109SRekolekcje w Wadowicach były dla nas czasem, który umocnił nasze małżeństwo poprzez odnowienie przysięgi małżeńskiej, ale także utwierdził nasze powołanie do Ruchu Ekip Notre-Dame. Dzięki Ani i Romkowi Kobiałkom dzień po dniu odkrywaliśmy i przeżywaliśmy na nowo bogactwo zawarte w Karcie END. Zrozumieliśmy, że głównym kierunkiem życia jest MIŁOŚĆ, a podstawowym celem bycia w ekipie jest ZBLIŻENIE SIĘ DO BOGA I SPOTKANIE Z NIM. Konkretne Punkty Wysiłku, które podejmujemy, są tylko środkami.

Comiesięczne spotkanie, jako siła napędowa ekipy, było omówione bardzo szczegółowo. Na nowo dotarło do nas, że gromadzimy się „w Imię Chrystusa” i jest On obecny między nami nawet wtedy, gdy Go nie zauważamy. Mając świadomość, że idziemy na spotkanie z Jezusem, musimy się do niego dobrze przygotować zarówno zewnętrznie (odświętny strój), jak wewnętrznie (solidne przygotowanie tematu formacyjnego, otwartość do dzielenia się, gotowość do słuchania, stanięcie w prawdzie, świadomość odpowiedzialności jaka spoczywa na każdym z nas). Zapamiętaliśmy słowa Ani, że trzeba iść na całość za Chrystusem i nie oglądać się na innych. Warto potraktować spotkanie ekipy jako wyjątkowy czas trzygodzinnych rekolekcji. Niezwykle istotna jest obecność Doradcy Duchowego, który uobecnia Chrystusa, jest szafarzem Słowa i Sakramentów oraz strażnikiem charyzmatu. Ekipa jest obrazem ludu Bożego, małym Kościołem, którego Jezus nie chciał pozostawić bez Pasterza. Stąd nasi kochani Doradcy Duchowi – doceńmy to bogactwo i wyróżnienie!

A co ze wzrostem duchowym? Tu na pomoc spieszy siostra Faustyna pisząc w Dzienniczku, że „łatwo można się uświęcić — potrzeba tylko odrobinę dobrej woli”. Ksiądz Sławomir Knopik SCJ wiele razy wracał do tych słów i podkreślał, że Pan Bóg chce nam dawać, trzeba się tylko otworzyć na łaskę.

Podsumowując: żeby ekipa mogła wzrastać duchowo, musi każdy osobiście wzrastać i wzrastać w małżeństwie. Duchowy wzrost to suma osobistego wysiłku i łaski bożej. Przede wszystkim trzeba być aktywnym i działać. Za ten święty i bardzo bogaty czas chwała Panu!

Justyna i Jan Starczyńscy