Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary!”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w
morze!», a byłaby wam posłuszna” (Łk 17, 5-6).
Studiowanie tematu formacyjnego jest sposobem pogłębiania naszej wiary.
Bez względu na podjętą tematykę, rozważania muszą prowadzić nas bezpośrednio lub
pośrednio, w małżeństwie i w ekipie, do spotkania ze Słowem Bożym. Jest to takie połączenie
Słowa z treścią rozważań, które promieniuje na nasze codzienne życie, w przestrzeni, którą
chcemy ofiarować Bogu, w naszym realnym życiu, w ramach licznych realizowanych przez
nas zadań.