„SŁUŻYĆ NA WZÓR MARYI”

Ten rok formacyjny to piąty etap naszej wędrówki w kierunku wyznaczonym na Zgromadzeniu w Fatimie; „Nie bójcie się, idźcie naprzód”. Będziemy starali się iść za Chrystusem na wzór Maryi. Ksiądz Caffarel odpowiada nam na pytanie,  dlaczego ona jest przewodnikiem Équipes Notre-Dame:

„Gromadzicie się, aby szukać Chrystusa, naśladować Go, służyć Mu.
Nie uda się wam to bez przewodnika. Nie ma lepszego przewodnika
niż Maryja. Chciałbym, żebyśmy w naszych Ekipach praktykowali
wiarę we wszechmogącą czułość Maryi, aby każda rodzina doświadczała
tej ufności i pewności, którą mają w sercach dzieci, kiedy ich
matka jest w pobliżu. Chciałbym, żeby to była jedna z naszych cech
charakterystycznych. Miałbym wtedy ogromny spokój co do przyszłości
[…]. Ekipy będą chronione przed intelektualizmem i duchem
krytycznym – to pierwsze dobro, jakie wypływa z intymnej więzi
chrześcijanina z Maryją. Serca zostaną zachowane w pokorze: któż
mógłby uczynić zło przed Maryją?”.

Temat formacyjny, „Służyć na wzór Maryi”, skupia się na człowieczeństwie Maryi, ponieważ jest ona, tak jak my, osobą, z którą możemy się identyfikować. Jej przykład pomaga nam zmierzyć się z prawdziwymi problemami dzisiejszego świata. Możemy zadawać sobie pytanie: w jaki sposób zachowanie Maryi prowadzi nas w rozeznawaniu naszej codzienności?
Epizod wesela w Kanie Galilejskiej stanowi inspirację dla każdego z rozdziałów zaproponowanych w temacie formacyjnym. Szczególny akcent jest położony na słowa: „nie mają wina”. Na konieczność, którą dostrzegła matka Jezusa, by uczta nie skończyła się przed wyznaczonym czasem.

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary!”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w
morze!», a byłaby wam posłuszna” (Łk 17, 5-6).
Studiowanie tematu formacyjnego jest sposobem pogłębiania naszej wiary.
Bez względu na podjętą tematykę, rozważania muszą prowadzić nas bezpośrednio lub
pośrednio, w małżeństwie i w ekipie, do spotkania ze Słowem Bożym. Jest to takie połączenie
Słowa z treścią rozważań, które promieniuje na nasze codzienne życie, w przestrzeni, którą
chcemy ofiarować Bogu, w naszym realnym życiu, w ramach licznych realizowanych przez
nas zadań.

„Nie miałem czasu przeczytać rozdziału.” “Niestety, mimo chęci, nie zdążyłem.” Znacie te zdania ze spotkania Waszej Ekipy? Jest coś takiego w naszych czasach, że trudno jest wziąć do ręki podręcznik i przeczytać te kilka stron. A brak lektury negatywnie odbija się zarówno na przygotowaniu do spotkania, jak i na samym spotkaniu ekipy. Gdy usłyszałem powyższe zdania kolejny raz, stwierdziłem, że zamiast narzekać i załamywać ręce coś zaproponuję.” – mówi Jakub Sewerynik, autor inicjatywy nagrywania podręcznika formacyjnego w wersji audiobooka.
Mamy nadzieję, że słuchanie nagrań ułatwi zapoznanie się z treścią materiałów, co pozwoli każdemu małżeństwu na wspólne przygotowanie się do spotkania.

Bardzo dziękujemy Kubie za jego inicjatywę! Nagrania poszczególnych rozdziałów z podręcznika będą na bieżąco udostępniane na naszym oficjalnym kanale YouTube w ramach playlisty dostępnej pod tym linkiem:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL87NunXJbOr9iamdMDeOebB2PWfNxmK2g

Materiały formacyjne

2022 / 2023

w formatach

PDF oraz ePUB

PDF ePub