„EUCHARYSTIA, ŹRÓDŁO MISJI”

Rozpoczynamy szósty i ostatni etap naszej wędrówki w kierunku wyznaczonym na Zgromadzeniu w Fatimie: „Nie bójcie się, idźcie naprzód”, a której tegorocznym akcentem będzie: „Eucharystia, źródło misji”.

„Im żywsza jest wiara eucharystyczna w Ludzie Bożym, tym głębsze jest jego uczestnictwo w życiu kościelnym poprzez świadome przylgnięcie do misji, jaką Chrystus powierzył swoim uczniom. Świadczy o tym sama historia Kościoła. Każda wielka reforma wiąże się, w jakiś sposób, z odkryciem w wierze obecności eucharystycznej Pana wśród swego ludu”. Ojciec Święty Benedykt XVI

Właśnie takim akcentem zakończymy tę 6-letnią trasę, która zabierze nas do Turynu 2024, w którym misja nabiera znaczenia eucharystycznego jako źródło i szczyt życia chrześcijańskiego i misji Kościoła. Nie ma prawdziwej komunii eucharystycznej bez spójności eucharystycznej. Duchowość eucharystyczna nie może ograniczać się do komunii sakramentalnej podczas codziennej Mszy Świętej, ale musi być także komunią w sumieniu i w działaniu. Musimy odkryć i podjąć misję powierzoną nam wszystkim, uczniom w żywej wspólnocie Kościoła, w żywej wspólnocie Équipes Notre-Dame.

 

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary!”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: «Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w
morze!», a byłaby wam posłuszna” (Łk 17, 5-6).
Studiowanie tematu formacyjnego jest sposobem pogłębiania naszej wiary.
Bez względu na podjętą tematykę, rozważania muszą prowadzić nas bezpośrednio lub
pośrednio, w małżeństwie i w ekipie, do spotkania ze Słowem Bożym. Jest to takie połączenie
Słowa z treścią rozważań, które promieniuje na nasze codzienne życie, w przestrzeni, którą
chcemy ofiarować Bogu, w naszym realnym życiu, w ramach licznych realizowanych przez
nas zadań.

Materiały formacyjne

2023 / 2024

w formatach

PDF oraz ePUB

PDF ePub