CAM_0646.JPGНовы фармацыйны год ужо пачаўся!

У экіпах руху “Equipes Notre – Dame” праходзяць першыя сустрэчы. 17 верасня адбылася сустрэча сямейных пар з Мінска. На сустрэчы была шчырая малітва за ўвесь сужэнскі рух, за духоўных дарадцаў экіп, за кожную сям’ю. Кожная пара магла падзяліцца аповедам пра сваё жыццё.
Няхай з Божай дапамогай рух на Беларусі пашыраецца, а кожная сям’я з экіп дзеліцца сваім сведчаннем. Ад шчырага сэрца дзякуем ксяндзу Сяргею за гэтую сустрэчу!
Nowy Rok formacyjny rozpoczęty!

W ruchu „Equipes Notre-Dame” rozpoczęły się pierwsze spotkania. 17 września małżeństwa spotkały się w Mińsku. Na spotkaniu szczerze modliliśmy się za cały ruch małżeński, za Doradców duchowych ekip, za każdą rodzinę. Każda para mogła podzielić się historią swojego życia.

Niech z Bożą pomocą ruch END na Białorusi rozwija się, a każda rodzina niech dzieli się swoim świadectwem. Ze szczerego serca dziękujemy ks. Siergiejowi za to spotkanie.

Galeria zdjęć