10 września 2022 roku w Gdyni odbyło się rozpoczęcie roku formacyjnego 2022/23. Ekipy z Pomorza spotkały się w Gdyni dzięki uprzejmości Ojców Jezuitów na terenie prowadzonej przez nich szkoły. Pierwsza część spotkania przeznaczona była dla tegorocznych par odpowiedzialnych. Nastąpiło też przekazanie materiałów formacyjnych i „Listu”. Następnie obecne pary małżeńskie oraz doradcy duchowi z ekip trójmiejskich wysłuchali dwóch konferencji. Hanna i Kazimierz Brezowie podzielili się praktycznymi radami na sposób przygotowywania się do spotkań ekip i pracy z materiałami formacyjnymi. Basia i Krzysztof Stasiakowie, Para Sektora Kujawskiego opowiedzieli co Ruch END daje im, ich małżeństwu i ich rodzinie. W skupieniu podczas konferencji pomogła zorganizowana na ten czas opieka dla naszych dzieci.

Po przerwie i wspólnym obiedzie odbyły się spotkania w grupach mieszanych.
Dzieliliśmy się naszymi odpowiedziami – które często przybierały formę świadectw – na trzy następujące pytania:
1. Dlaczego przystąpiliśmy do Ruchu?
2. Co daje nam Ruch?
3. W jaki sposób przygotowujemy się do spotkania  ekipy?

Najistotniejsze konkluzje tych rozmów każda grupa przedstawiła potem na forum.
Podzieliliśmy się przede wszystkim tym, co podobnie odczuwamy.

Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej koncelebrowanej przez ojca Artura Wyzinę, doradcę duchowego ekipy R1T1 oraz księdza Łukasza Idema, doradcę ekipy R1T2.

Na koniec para łącznikowa Rejonu Trójmiasta,
Aleksandra i Robert Matusiakowie przedstawili nam plany Ruchu na ten rok.