W dniu 7 września 2013r. małżeństwa END Sektora Wielkopolskiego spotkały się , aby rozpocząć kolejny rok formacyjny. Pary odpowiedzialne razem z parami Łącznikowymi oraz ekipą sektora spotkały się o godz.9.00 na Adoracji Najświętszego Sakramentu. Tego dnia dołączyliśmy i naszą modlitwę do wołanie całego Kościoła o pokój w Syrii. Po adoracji omawialiśmy rolę Pary Odpowiedzialnej w Ekipie. Następnie małżeństwa spotkały się w grupach z parami łącznikowymi. Wspólnie zjedliśmy posiłek a po nim omawialiśmy kolejny rok formacyjny.
O godz.14.00 rozpoczęła się msza św. dla wszystkich członków END Sektora Wielkopolskiego. Eucharystii przewodniczył ks.Grzegorz Kałdowski MSF a w koncelebrze był ks.Michał MSF. Rozważaliśmy temat roku ,,Gdzie jest wasza wiara”. Pary odpowiedzialne otrzymały świece dla swoich ekip na spotkania w kolejnym roku formacyjnym. Po zakończonej mszy św. był czas rozmów, spotkań przy kawie i herbacie oraz smacznych wypiekach. Na końcu było jeszcze spotkanie z parami informacyjnymi. Dziękujemy wszystkim którzy ponieśli trud przygotowując organizacyjnie ten dzień. Dziękujemy również wszystkim, którzy mogli w tym dniu uczestniczyć.

Bóg Wam Zapłać!
Honorata i Sławek