Spotkanie odbyło się 16 września 2017r. w par. pw. św. Jana Chrzciciela w Kutnie i rozpoczęło o godz. 9.30 spotkaniem dla  Par Odpowiedzialnych ekip podstawowych i par łącznikowych.

Następnie, już dla wszystkich uczestników, zostały przedstawione bieżące sprawy sektora. Kolejnym,  a jednocześnie kulminacyjnym punktem spotkania, była wspólna Msza św. pod przewodnictwem dwóch Doradców Duchowych, ekip  kutnowskich Ks. Roberta Awerianow,  ekipy lipnowskiej ks. Romana Żerkowskiego oraz gospodarza miejsca, proboszcz ks. Mirosława Romanowskiego. Wielką radością do sektora było w tym dniu przyjęcie karty END przez  pięć małżeństw z Kutna i okolic. Dziękujemy za zaangażowanie parom pilotującym Joli i Maciejowi Jakubowskim oraz Basi i Krzysztofowi Stasiakom.   Podczas eucharystii kazanie połączone z konferencją wygłosił do nas ks. Robert  Awerianow. Po eucharystii odbyło się spotkanie w grupach. Następnie uczestnicy zjedli wspólny posiłek. Ostatnim punktem spotkania była Adoracja Najświętszego Sakramentu z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

Poniżej przesyłamy streszczenie konferencji wygłoszonej przez Doradcę Duchowego ekip kutnowskich ks. Roberta Awerianow, przygotowane przez ks. Roberta; „Hasło nowego roku formacyjnego 2017/2018, który dzisiaj rozpoczynamy tu w Kutnie u św. Jana Chrzciciela, proroka, który przygotowywał drogi ludzi na spotkanie Jezusa- Zbawiciela— stanowią słowa z Ewangelii św. Jana, które kieruje Pan Jezus do swoich uczniów BEZE MNIE NIC NIE MOŻECIE UCZYNIĆ. Chrystus Pan dając im wcześniej różne wskazówki, ukazując Siebie jako prawdziwą Drogę, Prawdę i Życie, Jezus mówi, że tej Drogi nie są w stanie pokonać sami. Muszą trwać w Chrystusie wszczepieni w Niego i czerpiący soki jak roślinka, odżywiający się i budująca siebie i swoje życie tymi Bożymi sokami, Bożymi witaminami. Nie wystarczy być blisko. Niezbędne jest abyśmy byli z Nim mocno złączeni. Abyśmy zaś mogli przynosić owoc będziemy oczyszczani, przycinani przez trudne doświadczenia i cierpienie./patrz: słowo Pary Odpowiedzialnej Super Regionu Polska/

W dzisiejszych czasach zawieranie małżeństwa przypomina budowanie domu na terenie narażonym na trzęsienie ziemi czy na terenach zalewowych. Wiadomo, że istnieją zewnętrzne siły, które mogą naruszyć podstawy małżeństwa czy jedność małżonków. W niebezpiecznych czasach dobrze skonstruowane podstawy małżeństwa wystarczą, by pomoc wam w wypadku niespodziewanych kłopotów. Na zagrożonych trzęsieniem ziemi terenach często nowe domy i biurowce są tak projektowane, by wytrzymać jego niszczącą siłę. Fundamenty są konstruowane w ten sposób, by przetrzymać nie tylko samo trzęsienie, ale w wielu wypadkach, by wchłonąć i rozprowadzić energię, która się wówczas wytwarza, by uszkodzenia były minimalne. Większość przemyśleń i planów skupia się właśnie na projektowaniu tych struktur, ponieważ jeśli fundamenty zostaną osłabione przez trzęsienie ziemi, jedyne, co można wtedy zrobić, to zburzyć budynek i zacząć wszystko od nowa.

Po to, by wytrzymać siłę trzęsień ziemi, budynki są konstruowane w taki sposób, że odpowiadają kołysaniem się na fale wstrząsów. Są elastyczne, co zapewnia ich mieszkańcom bezpieczeństwo w czasie zagrożenia. Budowanie waszego małżeństwa jest bardzo podobne: potrzeba takiej elastycznej sprężystości, które będą się kołysały wraz z falami wstrząsów wywołanych przez niespodziewane i trudne sytuacje życia.

Zadanie małżeństwa jest bardzo podobne: jak architekci i budowniczy otrzymujecie możliwość zbudowania waszego małżeństwa na mocnych podstawach, takich, które wytrzymają nie tylko trzęsienie ziemi, ale także powódź.

Możecie dzisiaj myśleć o tym kołysaniu czyli o tych wartościach które przejawiają się w całej drodze formacji duchowości ekip, o punktach wysiłku jako osobistym zadaniu, które przypomina wam o waszej tożsamości małżonków, o tym kim dla siebie jesteście i o celach- ks.Caffarel – END mają za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Ani więcej, ani mniej.- Będą te wartości czyli punkty wysiłku, będą one wam towarzyszyć nawet wtedy, gdy będziecie czuli, że ziemia drży pod waszymi stopami.

Pierwsze 3 punkty wysiłku /słuchanie słowa Bożego, codzienna osobista modlitwa, rekolekcje/ mają was nakarmić i umacniać waszą relację z Bogiem, wasze codzienne życie! Pomagają one w prawdziwym spotkaniu z żywym Chrystusem. Te punkty to również zaproszenie do poświęcania naszego czasu Chrystusowi by Go słuchać, by być Go blisko, by doświadczać przy Nim poczucia bezpieczeństwa i tego , że jesteśmy przez Boga kochani, żeby mógł zająć właściwe miejsce w naszym codziennym życiu.

Dwa kolejne punkty wysiłku czyli codzienna modlitwa męża i żony, codzienne ich spotkanie przy Panu i comiesięczne zasiadanie czyli spotkanie we dwoje pod Bożym spojrzeniem mają wam pomagać drodzy małżonkowie w tworzeniu, budowaniu, wzmacnianiu waszego małżeńskiego, chrześcijańskiego życia. I ostatni punkt wysiłku Reguła życia ma wzmacniać to pragnienie waszego wzrastania- czyli od miłości Boga do jeszcze większej miłości współmałżonka i czynienia go żyjącego obok mnie- jeszcze bardziej szczęśliwym przy mnie!

Małżeństwo jest powołaniem do ciągłego rozwoju i ciągłego wzrastania- a nie jest to pozbawione wyzwań, przeszkód i trudności. I na tą duchową pracę, Was drodzy małżonkowie, Chrystus Bóg dzisiaj zaprasza kiedy rozpoczynamy kolejny rok formacyjny.

A Kościół przez swoich kapłanów- doradców duchowych – chce być tym , który was małżonków słucha, który Wam towarzyszy i których integruje z życiem Kościoła- by w tym dobrze wam radzić- zgodnie z Bożym zamysłem na małżeństwo i rodzinę i wypływającą z tego nauką Kościoła. Chce Was też karmić i wzmacniać świętymi sakramentami, które są kanałami Bożej łaski i Bożego życia , które ma w was, waszych małżeństwach/ rodzinach i waszych ekipach pięknie owocować dobrym świadectwem życia i promieniować na innych! By się zachwycali i zapragnęli , że warto dom swojego małżeństwa budować na Chrystusie! Bo bez niego to mogę zbudować taką byle jak chatkę która  nie będzie się nadawała do życia- beze Mnie nic nie możecie uczynić.” ( J 15.5) .Twoje wzrastanie z Chrystusem – droga żono/drogi mężu- to wzrastanie współmałżonka i dobre owocowanie twojego małżeństwa- wzrastanie waszego małżeństwa to wzrastanie ekipy- wzrastanie ekipy, to wzrastanie Kościoła i promieniowanie miłością Jezusa na świat w którym żyjemy.”

Renata i Tomasz Matczak