Sektor Mazowiecki B uroczyście rozpoczął rok formacyjny 14 września 2019 r.. Spotkaniu przewodniczyła nowa para Sektora: Daria i Bartosz Hałaczkiewiczowie.

Doradca Sektora Mazowieckiego B – Ksiądz Piotr Kluk rozpoczął spotkanie, którego przewodnią myślą było hasło tegorocznej formacji „Świętymi bądźcie”. Przywołał wezwanie papieża Franciszka, że świętość jest powołaniem nas wszystkich, i że jesteśmy powołani do życia kontemplacją pośród działania. Powinniśmy mieć miejsce na czas kontemplacji w prawdzie, zdjęcie z nóg sandałów naszych trosk i stanięcie w uniżeniu przed Bogiem w szacunku. Tak jak Mojżesz, gdy w pewnym momencie Bóg wyrwał go z dotychczasowego życia, by pasł lud. Siłę dostał od Boga, słuchał go, wypełniał Jego wolę. Świętość jest misją. Nie gwarantuje nam jej małżeństwo sakramentalne, ale siłę mamy czerpać od Boga, z modlitwy, z sakramentów. Mamy być znakiem dla świata. W jedności z Chrystusem dojdziemy do świętości i zbawienia. Zgłębiajmy te słowa w ruchu. Od nas zależy jak tę misję wypełnimy.

Następnie Daria i Bartosz przedstawili nową ekipę Sektora B oraz kalendarium roku formacyjnego zwracając uwagę, że dla poczucia wspólnoty i zanurzenia w Ruchu niezwykle ważne jest uczestniczenie w wydarzeniach ruchu takich jak: rozpoczęcie roku, Święto Karty, spotkanie wielkopostne i zakończenie roku. Wskazali oni także na dwa istotne wydarzenia tego roku formacyjnego:

  • Pierwsze z nich to peregrynacja Ikony Świętej Rodziny Ruchu END wśród małżeństw ruchu. Każda ekipa będzie gościła ikonę przez dwa tygodnie, zanosząc przed nią swoje intencje, modlitwy.
  • Drugie wydarzenie dotyczy organizacji ruchu, gdyż Sektor B rozrósł się na tyle, że będzie wydzielony z niego kolejny sektor póki co, B’ <prim>. To nastąpi pod koniec roku formacyjnego, ale już został pokazany przykładowy podział ekip. Posługę pary odpowiedzialnej nowego sektora zgodzili się przyjąć Alicja i Jacek Antosiukowie. W tym miejscu już otaczamy ich modlitwą o siły na ten nadchodzący czas.

Beata i Marcin Pińkowscy opowiedzieli o spotkaniu ERI, które to odbędzie się w dniach 21.07-01.08.2020 pod Warszawą. Z uwagi na międzynarodowość i liczebność tego spotkania potrzebna będzie pomoc od członków ekip i już warto zarezerwować ten czas w kalendarzu.

Następnie uczestnicy spotkanie udali się na adorację do kościoła. Tam modląc się koronką do miłosierdzia Bożego łączyliśmy się w Święto Podwyższenia Krzyża z uczestnikami akcji Polska pod Krzyżem. Podczas mszy świętej koncelebrowanej przez doradców ekip ks. Piotr Kluk mówił o tym, że droga świętości życia wiedzie przez krzyż Chrystusa. Po Eucharystii pary, które zakończyły pilotaż przyjęły po raz pierwszy Kartę Ruchu End.

Kolejnym punktem była wspólna agapa, a po niej dalsza część spotkania, podczas której Dorota i Stefan Pomorscy opowiedzieli, dlaczego rekolekcje są jednym z ważnych punktów życia ekipy. Rekolekcje to czas usłyszenia, co Bóg do nas mówi, są jak wyjście na pustynię, która wyostrza zmysły i pozwala dostrzec nowe rzeczy. Rekolekcje są szansą na spotkanie z Bogiem i powinniśmy je traktować nie jak obowiązek, ale szansę. Następnie przedstawili garść praktycznych informacji na temat terminów, tematyki i możliwości zabrania dzieci na wyjazd.

Ostatnim punktem spotkania przeznaczonego dla wszystkich było podsumowanie przez Beatę i Piotra Michalskich swojej posługi Pary Sektora Mazowieckiego B, którą pełnili przez ostatnie trzy lata. Beata z Piotrem mówili, o tym, że celem posługi do której wzywa nas Bóg jest nasz wzrost, że mieli ufność, iż przyjaciele, którzy rozeznawali, że on powinni objąć tę posługę, dobrze robią. Obejmując nowy sektor postawili na budowanie wspólnoty od komunikacji mailowej począwszy, przez modlitwę wspólnoty, modlitwę orędowników, gdyż Ruch END powinien być oparciem dla małżeństw.

Sektor B pod przewodnictwem Justyny i Pawła Fleszarów przygotował muzyczne podziękowanie dla Beaty i Piotra, które wywołało uśmiech wszystkich obecnych na Sali. Wspólnym Magnificat zakończyła się główna część spotkania. Następnie odbył się panel poświęcony roli Par Odpowiedzialnych Ekip i dla nich przewidziany. Justyna  i Paweł Fleszarowie w kilku punktach wskazali, do czego taka para jest powołana. Przede wszystkim POE powinna bratersko patrzeć na ekipę i dbać o relacje w niej. Para powinna motywować ekipę do czytania tematu z wyprzedzeniem, wysyłania sugestii, a następnie planować spotkanie wraz z doradcą duchowym. Po spotkaniu małżeństwo powinno wysłać krótkie sprawozdanie na temat przebiegu. Jeśli w ekipie są problemy, to POE powinna też to zawrzeć w notatce, żeby móc wesprzeć taką ekipę, małżeństwo. I to, o czym powinny pamiętać wszystkie małżeństwa tworzące ekipy, że formacja trwa w domu, a spotkanie jest co miesięcznym podsumowaniem tej pracy.

Nastepnie POE spotkały się ze swoimi parami łącznikowymi i opowiedziały o sytuacji swoich ekip, o szansach i zagrożeniach. A Pary Informacyjne prowadziły dialog na temat planów na nowy rok formacyjny.

Dziękujemy za obecność na spotkaniu wszystkim małżeństwom, doradcom duchowym. Dziękujemy za prowadzenie księgarni, finansów, logistyki, za ofiarność i odwagę w podejmowaniu posług na rzecz ruchu.