Z radością informujemy, że 19 września br. w parafii pw. Narodzenia Pańskiego na osiedlu Stefana Batorego w Poznaniu sektor Wielkopolski A rozpoczął kolejny rok formacyjny 2020/2021.
Przed południem para odpowiedzialna za sektor (Bożena i Krzysztof Kurkowiakowie) spotkała się z Parami Odpowiedzialnymi Ekip i Parami Łącznikowymi.

Po południu Ekipy sektora spotkały się na wspólnej Eucharystii, którą celebrowali ks. Bartosz Rojna i ks. Piotr Kowalewski. Czytania mszalne i wygłoszona homilia uświadomiły nam po raz kolejny, że nasze życie ma być „żyzną glebą” na której Słowo Boże zaowocuje obficie i da dobry plon. Ciągle mamy rozbudzać w sobie pragnienie bycia świętymi. Nawet wtedy gdy „gleba” naszego serca jest mało żyzna mamy przemieniać siebie i dbać o wzrastanie posianego w nas Słowa Bożego.
W podsumowaniu otrzymaliśmy bardzo proste wskazówki.
Mamy:
1) szukać Jezusa
2) słuchać Jezusa
3) postępować jak Jezus.
W te rozważania doskonale wpisuje się tegoroczny temat formacyjny „Małżeństwo – sakrament misji”.
W czasie Mszy św. trzy ekipy (z Kicina, Czerwonaka i os. Stefana Batorego w Poznaniu) przyjęły kartę END. Powołano także nowe Pary Odpowiedzialne i Parę Łącznikową.
Po zakończeniu Eucharystii kilka małżeństw podzieliło się refleksjami dotyczącymi przynależności do Ruchu – starsze stażem mówiły o tym jak przynależność do END wpłynęła na ich małżeństwo, młodsze – czego się spodziewają i jak widzą swoje małżeństwo w ruchu END.
                    Barbara i Eugeniusz Bayerowie
Link do zdjęć