W sobotę 18 września Sektor Łódzki uroczyście rozpoczął kolejny rok formacyjny 2021 – 22. Ekipy łódzkie i wieluńskie spotkały się w kościele Miłosierdzia Bożego w Łodzi. Po długim czasie pandemii, takie wspólne spotkanie było dla wszystkich dużą radością. Towarzyszyli nam kapłani: ksiądz dr Marek Pluta, ojciec Tomasz Rakowski i ojciec Błażej z Wielunia.

Program rozpoczęło spotkanie formacyjne pary sektora z parami odpowiedzialnymi. Po spotkaniu, nowa para sektora Małgosia i Darek Kaźmierczakowie wraz z nowym doradcą ekipy sektora ojcem Tomaszem Rakowskim, powitali wszystkie ekipy i przybyłych kapłanów.

Ojciec Tomasz wygłosił konferencję nakreślającą tegoroczny temat formacyjny: „Małżeństwo – Sakrament Misji”. Podkreślił znaczenie naszego zaangażowania misyjnego w tym miejscu gdzie jesteśmy, przy naszym współmałżonku, rodzinie oraz w naszej codziennej pracy. Traktując to miejsce i osoby jako wybrane dla nas przez Boga. Po konferencji odbyły się spotkania w grupach. Na prośbę najmłodszych ekip, tematem dzielenia był obowiązek zasiadania, korzyści z niego wypływające i niebezpieczeństwa wynikające z braku realizacji tego zobowiązania. Następnie wszyscy udali się na adorację Najświętszego Sakramentu.

Spotkaliśmy się 18 września, w dzień 25 rocznicy śmierci ojca Henri Caffarela. Z tej okazji, podczas mszy św., ksiądz doktor Marek Pluta, doradca duchowy ekipy super regionu, wygłosił homilię przybliżającą życie i działalność założyciela naszego ruchu.  Po mszy św., nowa para sektora, w imieniu wszystkich małżeństw podziękowała Hani i Józkowi Błazińskim za ich wieloletni trud włożony w budowanie Sektora Łódzkiego. Kartę przyjęła nowa ekipa z Wielunia, a następnie wszystkie pozostałe ekipy. Chwała Panu!