W Łódzkim Sektorze END rozpoczęliśmy kolejny rok formacyjny 2022/23.

W sobotę 10 września w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łodzi zgromadziły się ekipy łódzkie i wieluńskie na wspólnej Eucharystii i adoracji przed kolejnym rokiem pracy formacyjnej.
Towarzyszył nam ksiądz Marek Pluta, doradca duchowy ekipy Super-Regionu Polska-Europa Środkowa, ojciec Tomasz Rakowski SJ, doradca ekipy Sektora Łódzkiego i ojciec dr Tomasz Grabiec z Akademii Rodziny pod wezwaniem św. Augustyna z Wrocławia. Spotkanie animowali Małgosia i Darek Kaźmierczakowie, Para Sektora Łódzkiego.


Tematem przewodnim bieżącego roku formacyjnego jest: „Służyć na wzór Maryi”. Do tego tematu odniósł się w swojej homilii ojciec Tomasz Rakowski, ukazując nam Maryję jako tę, która pierwsza przeszła drogę wiary. Maryja zrodziła Jezusa dla świata, dała życie i oddała Jezusa światu. Z głęboką wiarą i pokorą przyjęła Syna jako swojego Zbawiciela. To Ona jest naszą przewodniczką i nauczycielką w rozpoznawaniu Jezusa w naszym życiu i w naszych rodzinach, w odkrywaniu Jego permanentnej obecności w naszych sercach. Maryja uczy nas pokornej służby w miłości, towarzyszenia z miłością tym, których Bóg stawia na naszej drodze.
Ona spieszy z Jezusem do Elżbiety i do małżonków z Kany Galilejskiej. Maryja jest Matką Nadziei, pomaga przetrwać burze i trudności życiowe, wie że przez cierpienie Jezus przeprowadza nas do życia wiecznego.

W naszej wspólnocie gościliśmy kapucyna, ojca dr Tomasza Grabca z Wrocławia. Ojciec Tomasz wygłosił do nas konferencję: „Profilaktyka kryzysu małżeńskiego w optyce sakramentalnej”. Przypomniał jak ważne w naszym życiu są sakramenty święte, które Bóg daje nam jako dar i pomoc niezbędną na naszą dalszą drogę w najbardziej potrzebnych momentach
życia: kiedy przychodzimy na świat, kiedy świadomie zaczynamy wybierać dobro i zło, kiedy dojrzewamy, kiedy rozeznajemy życiowe powołanie. Bóg, dobry Ojciec umacnia nas Sakramentami, abyśmy w tej drodze nie ustali. Małżeństwo, to sakrament cierpliwości, pokory i współpracy, a nie „super glue”. Aby współmałżonek zawsze był dla mnie „drogocenną perłą”,
trzeba nieustannie dbać o naszą więź i pielęgnować jedność. Inaczej możemy wpaść w samotność matrymonialną. Nasza więź jest skarbem stymulowanym przez Słowo Boże, Eucharystię, Sakrament pokuty i modlitwę małżeńską. Świeżość naszej relacji zależy od naszego zaangażowania, współpracy wzajemnej i współpracy z Bogiem, słuchania siebie
nawzajem i słuchania Słowa Bożego, przebaczania sobie, cierpliwości i wyrozumiałości. Mając Jezusa w sercu, sakrament małżeństwa jest naszą „elektrownią atomową”, która daje siłę służyć i przebaczać, kochać i wciąż na nowo się angażować. Ojciec Tomasz sugeruje wspólną spowiedź zakończoną świętowaniem jako jeden ze sposobów podtrzymania ognia miłości w
naszych sercach.

Po konferencji mieliśmy możliwość wymiany przemyśleń i podzielenia się swoimi świadectwami w grupach mieszanych. Rozmawialiśmy o tym, które sakramenty są dla nas najważniejsze w budowaniu jedności małżeńskiej.
Spotkanie zakończyła wspólna agapa w sali pod kościołem. Dziękujemy księdzu Markowi Pluta za gościnność i troskę o nasze małżeństwa. Dziękujemy ojcu Tomaszowi Rakowskiemu za homilię i towarzyszenie oraz ojcu Tomaszowi Grabcowi za inspirującą konferencję. Dziękujemy wszystkim obecnym małżeństwom za tworzenie wspólnoty i posługę.