Nowy rok formacyjny naszej wspólnoty Equipes Notre Dame rozpoczęliśmy w niedzielę 18.09.2022 w Centrum Duszpasterskim im. Jana Pawła II przy parafii pw. św. Rocha w Poznaniu.

Spotkanie ogólne poprzedziło zebranie Par Odpowiedzialnych i Łącznikowych pod przewodnictwem Zosi i Wojtka Górów, czyli nowej Pary Sektora.

O godzinie 15 w kaplicy odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia i adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Następnie Wojtek Góra podzielił się z nami osobistym świadectwem o oddaniu swojego życia Maryi, nawiązującym do tegorocznego hasła roku formacyjnego.

Mszę św. koncelebrowało czterech doradców duchowych ekip, a homilię wygłosił ks. Paweł Pacholak, doradca duchowy ekipy regionu i doradca dwóch ekip podstawowych naszego sektora. W swoich rozważaniach połączył treści, które niesie hasło “Służyć na wzór Maryi” z refleksjami opartymi na tekście niedzielnej Ewangelii. Ciekawe okazało się zestawienie porządku i “improwizacji” jako wartości komplementarnych w życiu Maryi i każdego z nas.

Jedna z obecnych par małżeńskich przyjęła Kartę i dołączyła do istniejącej od wielu lat ekipy, nastąpiła także zmiana pary informacyjnej sektora. Nowe pary odpowiedzialne ekip otrzymały zapalone świece i uroczyście objęły swoją posługę.

Po Eucharystii zebraliśmy się na agapie. Przy kawie i wybornych ciastach przygotowanych przez uczestników mogliśmy w serdecznej atmosferze opowiedzieć sobie o wakacjach, o smutkach i radościach, o tym, co wydarzyło się w naszych rodzinach.

Ostatnim punktem programu były spotkania w grupach mieszanych poświęcone refleksjom osnutym na trzech pytaniach inspirowanych przez hasło roku formacyjnego. Wzbogaceni bardzo różnymi i ciekawymi spojrzeniami na ideę naśladowania Służebnicy Pańskiej, zakończyliśmy dzień wspólnym odmówieniem Magnificat.

(tekst Zenon Zbąszyniak, ekipa A13)

Link do zdjęć