Jak służyć Bogu na wzór Maryi

W sobotę, 3 września 2022 roku przeżyliśmy rozpoczęcie roku formacyjnego EQUIPES NOTRE DAME w sektorze podlaskim. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 w Przasnyszu.

Pierwszym punktem spotkania było słowo od pary odpowiedzialnej sektora: Basi i Kazika Karwowskich oraz sesja skierowana do par odpowiedzialnych wygłoszona przez Beatę i Andrzeja Garlickich z pierwszej ekipy łomżyńskiej.

Po spotkaniu przy kawie i ciastku wszyscy uczestnicy zebrali się na hali sportowej. Nad całym spotkaniem czuwał doradca duchowy ks. Robert Szulencki, który wygłosił konferencję na temat „Ja i moja relacja z Panem Bogiem”.  Wspomniał jak bardzo ważne dla naszego rozwoju duchowego są rekolekcje, słuchanie Słowa Bożego oraz modlitwa osobista. Swoim świadectwem i doświadczeniami z przebytych rekolekcji w Zakopanem podzielili się z nami Basia i Kazik Karwowscy. Piękne świadectwo dali małżonkowie Renata i Marek Twarowscy z ekipy z Somianki. Mówili nam o swoich przeżyciach w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Czas poświęcony dla Pana Boga  pomimo różnych trudności nigdy nie jest czasem straconym. Jasia i Janusz Jarnutowscy z ekipy z Szumowa swoim świadectwem pokazali nam, jak w ich życiu małżeńskim i rodzinnym ważne jest czytanie i rozważanie Słowa Bożego. Na spotkaniu był obecny ks. Romuald Ciesielski – proboszcz par. pw. Chrystusa Zbawiciela, a także doradca duchowy ekip przasnyskich. Następnym punktem było spotkanie w grupach mieszanych. Tematem do rozważań było – Jak służyć Bogu na wzór Maryi.

Po zakończeniu spotkania wszyscy udali się na pyszny obiad i po posiłku przeszliśmy na Eucharystię, którą koncelebrował także ks. Zbyszek Pruszyński – były doradca duchowy ekip z Grajewa. Homilię wygłosił do nas ks. Marek Ulatowski. Przypomniał nam jak bardzo ważne są relacje pomiędzy małżonkami i wspólne „zasiądźmy”. Bardzo ważnym punktem spotkania dla nas była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu. Podziękowaliśmy Bogu za wszelkie łaski i prosiliśmy o wsparcie dla nas na ten rozpoczęty rok pracy. Adorację pięknym śpiewem ubogacili Ania i Janusz Nachtygalowie z Przasnysza .Na zakończenie proboszcz z parafii z Przasnysza podsumował nasze spotkania w grupach. Uroczystość została zakończona błogosławieństwem i modlitwą Magnificat.

 Szczęść Boże – Ewa i Leszek Kondrat z ekipy Łomża II