20 września 2015r. małżeństwa Sektorów Kujawskiego i Wielkopolskiego Equipes Notre-Dame zgromadziły się na wspólnej Eucharystii w kościele parafialnym pw. św. Doroty w Licheniu Starym. Głównym celebransem był ks. kanonik Rafał Czerniejewski.  W koncelebrze brał udział Proboszcz tutejszej parafii ks. Henryk Kulik MIC, który jest Doradcą Duchowym trzech licheńskich ekip.

Podczas Eucharystii bardzo ważnym wydarzeniem dla naszej wspólnoty było uroczyste ogłoszenie, że z racji wzrostu liczebnego Equipes Notre-Dame w Polsce zostały powołane nowe struktury, dlatego w dniu 5 września 2015 r. w Rzymie, podczas Międzynarodowego Kolegium Equipes Notre – Dame został powołany  Super Region Polska – Europa Centralna, którego Parą Odpowiedzialną zostali Lucyna i Krzysztof Wysoccy, dotychczasowa Para Odpowiedzialna Regionu Polska.  Super Region będą tworzyć trzy Regiony w Polsce i w późniejszym czasie, Region Węgierski. Kolejnym szczególnym, a jednocześnie  ważnym wydarzeniem, było uroczyste powołanie przez parę Super Region Polska- Europa Centralna, Regionu I. Parą Odpowiedzialną Regionu I zostali Honorata i Sławomir Pakułowie, Doradcą Duchowym ekipy Regionu I został ks. kanonik Rafał Czerniejewski, główny celebrans dzisiejszej Eucharystii. W skład ekipy Regionu weszły Pary Odpowiedzialne Sektorów Wielkopolskiego i Kujawskiego. Natomiast w skład Regionu I oprócz Sektorów Wielkopolskiego i Kujawskiego, weszły, polska ekipa w Niemczech, ekipa w Norwegii oraz ekipy w pilotażu z Gdańska i Szczecina.

Po obrzędzie  Komunii św.  miały miejsce wydarzenia dotyczące sektorów. Pierwszym radosnym momentem było przyjęcie Karty END przez dwa małżeństwa z Sektora Wielkopolskiego.

Kolejne radosne wydarzenie dotyczyło Sektora Kujawskiego. Para odpowiedzialna Sektora Renata i Tomasz Matczakowie powołali Pary Łącznikowe: Mirosławę i Romana Sieradzkich, Barbarę i Krzysztofa Stasiaków, Renatę i Henryka Grajków , które weszły w skład ekipy Sektora Kujawskiego. Doradcą Duchowym ekipy Sektora Kujawskiego zgodził się zostać Doradca Duchowy ekipy z Izbicy Kujawskiej ks. prałat Leonard Fic. Następnie zostały powołane Pary Informacyjne: Paweł i Karolina Gościmińscy oraz Aleksandra i Robert Matusiakowie. Nowo powołanym gorąco dziękujemy za przyjęcie posług.

Kolejnym miłym i podniosłym wydarzeniem było zaproszenie par odpowiedzialnych ekip podstawowych Sektora Kujawskiego i Wielkopolskiego i podarowanie im symbolicznie zapalonych świec  z życzeniami by w ich ekipach zawsze było obecne Światło Chrystusa.

W Mszy św. wzięło udział około 200 osób.

Po Eucharystii Para Odpowiedzialna Super Regionu Polska- Europa Centralna, Lucyna i Krzysztof Wysoccy, podzielili się z nami informacjami i wrażeniami z Międzynarodowego Kolegium. Przypomnieli także i omówili  hasło roku „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8).

Mszę św. poprzedziły dwa osobne spotkania sektora kujawskiego i wielkopolskiego. Pary odpowiedzialne obu sektorów spotkały się z Parami Łącznikowymi i Parami Odpowiedzialnymi ekip podstawowych.

Spotkanie to  w sektorze kujawskim rozpoczęło się modlitwą, po której nastąpiło krótkie zaprezentowanie się poszczególnych małżeństw. W następnej kolejności para odpowiedzialna Sektora przypomniała o roli i zadaniach pary odpowiedzialnej w ekipie podstawowej. Później rozmawiano o planie pracy w Sektorze Kujawskim i zostały przekazane informacje dotyczące funkcjonowania Ruchu w Polsce. Na koniec spotkania przyszła Para Odpowiedzialna Regionu I podzieliła się z nami radościami i spostrzeżeniami z Międzynarodowego Kolegium w Rzymie, w którym wzięli  udział na początku września tego roku.

Wszystkie uroczystości i spotkania zakończyły się w radosnej i rodzinnej atmosferze, wspólnym posiłkiem i słodkim poczęstunkiem.

Renata i Tomasz Matczak

para odpowiedzialna Sektora Kujawskiego