“Świętymi bądźcie!’ – wzywa nas Bóg. “Świętymi” czyli jakimi? Będziemy szukali odpowiedzi na to pytanie – będziemy starali się sprostać Bożemu wezwaniu!

Świętość rodzi się z miłości, która jest jej duszą. Święty to ktoś, kto odkrył, że jest kochany przez Boga. Bezwarunkowo i nieodwołalnie. I że – jeśli zechce – to z pomocą Boga może stać się podobny do tego, który jest miłością. (ks. Marek Dziewiecki)

Z ufnością wkraczamy w nowy rok formacyjny  – “A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany”. (Rz 5,5)  Zatem – zróbmy kolejny krok do świętości!