25 września rozpoczęliśmy nowy rok formacyjnych Equipes Notre-Dame w Sektorze Mazowieckim D. Spotkaliśmy się w Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Warszawie przy ulicy Wileńskiej, gdzie serdecznie i życzliwie przyjął nas gospodarz miejsca ks. Stanisław Kosiorowski.

Spotkanie otwierała sesja dla par odpowiedzialnych ekip. To dobry czas, bo przypominamy sobie o potrzebie odnawiania naszego zaangażowania w posługi i ożywiania ich, by odkrywać swoje dary służące innym, nie popadać w rutynę i przyzwyczajenia oraz pułapkę myśli, że skoro posiadam wiedzę i doświadczenie, to nie potrzebuję ponawiać odkrywania piękna i znaczenia odpowiedzialności.

Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. Antoni Przybysz (doradca duchowy ekip WD13D  oraz WD14D), a ks. Jacek Gniadek, misjonarz i werbista, doradca duchowy naszego sektora oraz ekipy WD1D podzielił się z nami refleksami nt. nauczania bł. Stefana Wyszyńskiego o duchu pracy ludzkiej podkreślając mocno znaczenie każdej pracy (w tym pracy domowej) i jej twórczego oraz odkupieńczego wymiaru w Bożych marzeniach o człowieku.

Oprawę muzyczną zapewniła nam nasza amatorska, ale ożywiona pragnieniem służenia śpiewem, schola.

Alicja z Jackiem przedstawili nam założenia na nowy rok formacyjny.

Z okazji 25 roczni śmierci o. H. Caffarela Elżbieta i Michał Nowak-Wilkowscy (WD 3) przygotowali i wygłosili bardzo ciekawą konferencję o życiu, kapłaństwie, działalności proroka naszych czasów – założyciela (wraz z małżeństwami) Ruchu Equipes Notre-Dame. Padło dużo refleksyjnych słów przybliżających postać ks. Caffarela i został zarysowany obraz trudnych czasów w jakich przyszło mu rozpoczynać posługę zarówno z uwagi na rzeczywistość przedsoborową, która nie uznawała tak silnie i powszechnie sakramentu małżeństwa jako równego sakramentowi kapłaństwa i nie dostrzegała roli wzajemnej przyjaźni jaką Bóg zaplanował dla małżeństw i duchowieństwa.

Grupy dzielenia zapraszające do udziału księży pozwoliły na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń życia we wspólnocie, ale czy nie “jak w muzeum”. Pytanie zostaje z nami …Wspólna agapa wzbogacona o wypieki, słodkości towarzyszyła rozmowom i potrzebom wymiany myśli w entuzjazmie spotkania na żywo w rzeczywistości funkcjonowania “on-line”.

Ania i Tomek Pszczołowie (WD7D)  podzielili się swoim świadectwem wiary i życia w przyjaźni z Jezusem na co dzień. Rozbawili nas swoimi perypetiami małżeńsko-domowo-rodzinnymi i dali świadectwo pięknej, żywej wiary, która nie ma nic z pomnika oraz muzealności. Ich małżeństwo, rodzina to prawdziwie interaktywne miejsce spotkania z Bogiem pomimo trudów życia codziennego.

Cieszyliśmy się widokiem młodych małżeństw, które zaciekawione wspólnotą porywają nowych do włączenia się do END. Potrzeby pilotażu nie gasną!

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, za przygotowanie, za prowadzenie spotkania i aktywny udział.

Dzielmy się darami, którymi Bóg nas hojnie wynagradza i wyposaża, bo żadne drzewo nie karmi się swoimi owocami.

Ania i Remek