dsc_7720

W sobotę 6 września rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok formacyjny w Sektorze Mazowieckim Equipes Notre-Dame. Spotkanie zaczęło się od mszy świętej, której głównym celebransem był ks. Grzegorz Jankowski, doradca duchowy Ekipy W13 i Ekipy Sektora, koncelebrowali o. Henryk Kazaniecki, ks. Adam Zelga, ks. Mariusz Wedziuk i ks. Marcin Szatanek. Ewangelia rozpoczynająca ten rok formacyjny to fragment Łk 10, 38-42.  Wygłaszający homilię ksiądz Grzegorz zwrócił uwagę na wyjątkowe znaczenie tego tekstu w życiu małżeńskim i rodzinnym, gdzie zabieganie i codzienne obowiązki mogą stać się łatwym wytłumaczeniem atrofii życia duchowego. Tekst ten ma uświadomić nam konieczność stałego wybierania „lepszej cząstki”. Przed rozesłaniem nastąpiło przyjęcie Karty przez małżeństwa dołączające do istniejących ekip oraz powierzenie posług na kolejny rok: posługę pary łącznikowej przyjęli: Beata i Piotr Michalscy (W9), pary informacyjnej Katarzyna i Mariusz Kryczka (W9), Karolina i Tomasz Kochanek (W7), Zofia i Jarek Kleczek (W4), a posługę pary pilotującej Katarzyna i Marek Rymsza (W3).

Po mszy świętej nastąpiła część informacyjna, dotycząca planów Sektora Mazowieckiego na ten rok formacyjny oraz plany na najbliższe 2 lata związane z koniecznością podziału Sektora. Poprowadzili ją Beata i Marcin Pińkowscy – Para Odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego. Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy również informacji o finalizowanym powołania fundacji, co w przyszłości umożliwi między innymi łatwiejsze przekazywanie środków na rzecz Ruchu.

Ostatnią częścią spotkania była półgodzinna adoracja, muzycznie poprowadzona przez ekipę W9.

Miejsce na spotkanie udostępniła bielańska parafia Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych przy ul. Conrada 7, a nasze pociechy mogły zająć się sobą i zabawkami w świetnie zorganizowanej przestrzeni znajdującego się w budynkach parafii przedszkola Akademia Małych Smoków, za co, jako członkowie ekipy, w której w sumie jest siedemnaścioro dzieci, jesteśmy niezwykle wdzięczni.

Monika i Zbigniew Cioskowie (W13)