W sobotę 9 września 2017 r. w parafii pw. Ducha Świętego w Zambrowie odbyło się rozpoczęcie roku formacyjnego 2017/2018 w sektorze podlaskim międzynarodowego ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame (Wspólnoty Matki Bożej, skrót END). W spotkaniu uczestniczyli członkowie ekip sektora podlaskiego oraz doradcy duchowi: ks. Wojciech Zyśk, ks. Marcin Kaczyński, ks. Krzysztof Bałdyga, ks. Dariusz Nagórski, ks. Marek Ulatowski, ks. Zbigniew Pruszyński, ks. Piotr Ćwikła. Po zawiązaniu wspólnoty, które odbyło się w radosnej atmosferze, miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu. Eucharystia w intencji rozwoju duchowego małżeństw w sektorze podlaskim w roku formacyjnym 2017/2018 koncelebrowana była przez doradców duchowych ekip.

Wiernych uczestniczących w Eucharystii powitał gospodarz miejsca proboszcz parafii ks. Jarosław Olszewski. Homilię wygłosił doradca duchowy ekipy sektora ks. Robert Szulencki. Nawiązał do hasła roku formacyjnego: ,,Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5), zachęcając do tego, aby „do każdego spotkania ekip zapraszać Chrystusa, do każdego problemu, który się pojawia”. Mówił też: „Nie jesteśmy idealni, dążymy do świętości i nie wstydźmy się czynić dobro i prosić innych o modlitwę do Tego, który wyraźnie chce nam przekazać, że jeśli coś zamierzasz zrobić, to Chrystus zachęca: «pomyśl o Mnie», będzie łatwiej, może zmienisz decyzję, ale na Twoją duchową korzyść. Rozważając hasło roku pracy w ekipach, pamiętajmy o słowach Chrystusa: Beze Mnie: zbudujesz dom, ale na piasku; Beze Mnie: nie będzie dobrego połowu; Beze Mnie: nie przeniesiesz góry i nie przesadzisz morwy; Beze Mnie: nie uciszysz duchowej burzy i podtopisz się; Beze Mnie: nie uleczysz ran duchowych; Beze Mnie: nie wybaczysz; Beze Mnie: nie uciszysz złego ducha; Beze Mnie: nie podejmiesz obrony najwyższych wartości; Beze Mnie: nie ma zmartwychwstania – Ja Jestem Zmartwychwstanie i Życie”. W trakcie Eucharystii po komunii świętej członkowie ekip z Somianki i Kołak przyjęli kartę ruchu END, jako wyraz tego, że uznając Chrystusa za swego Przewodnika, Pana i Zbawiciela, oddają się Mu bezwarunkowo i zobowiązują się rozwijać swoją duchowość małżeńską uczciwie, przestrzegając metod i zachowując ducha END.

Po Eucharystii podczas spotkania w grupach małżonkowie dzielili się tym, jak doświadczają działania Słów Jezusa: „Beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5) w ich życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym. Podczas obiadu i agapy, w luźnych rozmowach, małżeństwa, które przyjęły kartę, dzieliły się tym, czego doświadczyły podczas pilotażu – rocznej formacji duchowej poświęconej wprowadzeniu nowych par w charyzmat ruchu END. Między innymi tak pary oceniały ten czas: „Analizując ten czas, widzimy ogromny wzrost duchowy. Tak naprawdę dziś jesteśmy zupełnie innymi ludźmi. Zmieniły się nasze relacje małżeńskie, rodzinne, nawet te ze znajomymi. Zmienił się sens naszego życia, przewartościowaliśmy je. Tą wartością jest Jezus. Wspólnota jest dla nas azylem, wyciszeniem. I choć nasza droga do Jezusa jest jeszcze bardzo, bardzo długa i wyboista, napotkamy na niej wiele trudów i na pewno nie raz upadniemy, to wiemy, że to jest właściwa droga i chcemy nią podążać” – Aneta i Michał; „Ekipa daje nam większe możliwości poznawania Chrystusa. Dzięki naszym spotkaniom coraz bardziej dążymy do świętości. Uczymy się poznawać nasze małżeństwo i to, jakie mamy jeszcze cele do osiągnięcia. Ruch daje nam konkretne punkty wysiłku, które wprowadzają zmiany w nasze życie codzienne, życie małżeńskie, rodzinne. Kształtują nasze postawy i zapraszają do wzajemnej pomocy we wspólnocie. Jest to czas budowania wspólnoty, ale też i nas samych” – Agnieszka i Paweł; „W okresie pilotażu mieliśmy dużo czasu na poznanie ruchu, na jego «sposoby i metody działania» w dążeniu małżeństw do świętości, do miłości Chrystusa, do wypełnienia woli Pana, jaką przygotował nam w dniu ślubu. Właśnie to powolne wprowadzanie i odkrywanie kolejnych punktów wysiłku dało nam możliwość wsłuchania się w słowa Jezusa i zastanowienia się – jakie jest moje małżeństwo i jakim chcę, aby było, czy jest w nim Bóg i jak ważny jest mój współmałżonek?” – Agnieszka i Jacek.

W kolejnej części spotkania para odpowiedzialna sektora podlaskiego Wiesława i Krzysztof Staniszewscy przedstawili roczny plan pracy w sektorze. Omówili rolę pary odpowiedzialnej i doradcy duchowego ekipy oraz jak powinno przebiegać comiesięczne spotkanie. Na zakończenie odmówiliśmy Magnificat – szczególną modlitwę, która włącza nas w międzynarodową wspólnotę małżeństw uczestniczących w ruchu END i jest wyrazem wdzięczności Bogu za dobra, jakimi nas obdarza.

Maria i Zdzisław

Foto: Kazimierz Łupiński