img01a

W dniu 12 września 2015 r. w parafii p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie odbyło się rozpoczęcie nowego roku formacyjnego 2015/2016 Ruchu Duchowości Małżeńskiej Equipes Notre-Dame dla sektorów: Podlaskiego i Mazowieckiego. Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Jarecki. Eucharystia sprawowana była w intencji rozwoju duchowego małżeństw w Regionie II w rozpoczynającym się roku formacyjnym. Ksiądz Biskup nawiązując do obchodzonego w tym dniu wspomnienia Najświętszego Imienia Maryi wskazał, że to właśnie Ona, patronka naszego ruchu, jest naszym najlepszym przewodnikiem i opiekunką na drodze do świętości. Jednocześnie nawiązując do słów proroka Izajasza, będących hasłem roku formacyjnego “Oto ja, poślij mnie” (Iz 6,8) Ksiądz Biskup wskazał, iż wyrażają one naszą gotowość bycia posłanymi przez Boga, często pomimo naszych ułomności i braku predyspozycji. Podkreślając istotę stojących przed nami zadań, przytoczył porównanie do pojedynczego płomienia ognia i jego mocy działania: “jeden choćby nikły ogień może zapalić miliony kolejnych płomieni, ale nawet milion zgaszonych świec nie zapali ani jednego płomienia”.

Na zakończenie Mszy Świętej para odpowiedzialna Super Regionu Polska – Europa Centralna Lucyna i Krzysztof Wysoccy uroczyście ogłosiła powstanie nowego Regionu II Polska, którego Parą odpowiedzialną zostali Kasia i Marek Rymsza. Również na zakończenie Eucharystii powierzone zostały pozostałe posługi oraz kolejne małżeństwa pragnące dążyć do świętości w oparciu o charyzmat ruchu Equipes Notre-Dame uroczyście przyjęły Kartę END.

Po Mszy Św. wygłoszone zostały konferencje zaproszonych gości oraz pary odpowiedzialnej Sektora Mazowieckiego. Informacje z Międzynarodowego Kolegium Equipes Notre-Dame w Rzymie, które odbyło się 5 września 2015 r. przekazała para odpowiedzialna Super-Regionu Polska – Europa Centralna Lucyna i Krzysztof Wysoccy. Para odpowiedzialna Regionu II Katarzyna i Marek Rymsza – przybliżyli nam czym jest region w Ruchu E.N.D. oraz jakie zadania stoją przed Ekipą Regionu II w najbliższym roku formacyjnym. Były również wystąpienia przedstawicieli sektorów wchodzących w skład nowego Regionu II: Aliny i Maksyma Ugoriczów z Sektora Białoruskiego oraz Wiesławy i Krzysztofa Staniszewskich z Sektora Podlaskiego a także Beaty i Marcina Pińkowskich z Sektora Mazowieckiego, którzy przybliżyli nam plan pracy w najbliższym roku formacyjnym w Sektorze Mazowieckim. Na zakończenie spotkania odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Dla naszego małżeństwa ten rok jest rokiem posługi jako pary odpowiedzialnej, dlatego też niezwykle cenna była dla nas, poprzedzająca Mszę Świętą, sesja formacyjna dla par odpowiedzialnych, pilotujących, informacyjnych oraz par łącznikowych. W czasie jej trwania przybliżone nam zostały zadania należące do pary odpowiedzialnej. Podczas sesji formacyjnej skierował do nas swoje słowo także ks. proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie – ks. prałat Jan Szubka, sędzia Sądu Metropolitalnego. Wskazując na czasy w jakich żyjemy, kiedy usiłuje się na wszelkie sposoby osłabiać rodzinę, to my jako małżonkowie sakramentalni mamy wielkie zadanie: być świadkami chrześcijańskiego małżeństwa w Kościele i świecie. Zawierzając Bogu przez Maryję ten kolejny rok naszej duchowej formacji z radością i entuzjazmem odpowiadamy: “Oto ja – poślij mnie!”.

Ania i Michał Białobrzescy