Tworzenie nowego sektora w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Equipes Notre-Dame to długi proces. Pokochanie Ruchu, który ceni wolność swoich członków, który im nic nie narzuca, ale zaprasza do zaangażowania w miłości, nie podejmuje za nas decyzji, ale pobudza do refleksji – proszę spróbuj, ruchu w którym nikt nie ma władzy nad drugim, ale odpowiedzialność za niego, gdzie wszystko dzieje się w duchu odpowiedzialności i kolegialności, gdzie nikt nie może zawłaszczyć sobie Ruchu, bo on należy do Boga – to długa droga. To w Jego Imię się gromadzimy i sprawujemy wszelkie posługi, które są pełnione w określonym czasie, a przez to dają mobilizację do wysiłku bycia w jeszcze większej jedności w małżeństwie i z Jezusem.

Cechą ekip jest dynamizm i kreatywność w podążaniu za Panem. Jezusowe “Pójdź za Mną” to “Wizja Ekip”, zaś “Oblicze Ekip” – to chrześcijańska wspólnota małżeństw. Aby ta wspólnota mogła tętnić życiem i rozwijać się zgodnie z charyzmatem ruchu, potrzebnne są pary łącznikowe, pary informacyjne pełniące ofiarnie swoją posługę. Potrzebni są kapłani doradcy duchowi ekip zaangażowani w towarzyszenie małżonkom w ich drodze do świętości. Wiele czynników składa się na to, by sektor END jako jednostka organizacyjna mógł zaistnieć. Tam w Małopolsce one zaistniały, a nade wszystko jest pragnienie i odpowiedzialność więc mógł powstać “Sektor”. Powołano Parę Odpowiedzialną za tę wspólnotę, oni powołali do życia ekipę sektora, w skład której zaprosili kapłana doradcę duchowego ekipy, by służyć Sektorowi Małopolskiemu Equipes Notre-Dame z całego serca. Ruch END zawsze był w centrum Kościoła i tak będzie z małopolską cząstką – będzie w centrum Kościoła, oddaną swoim Pasterzom.

Dziękujemy Wam kochani małżonkowie Małopolski za czas, w którym wspólne tworzyliśmy Sektor Śląski, a szczególnie za ostatnie dwa lata naszej posługi. Życzymy Wam nieustannego wzrostu w jedności małżeńskiej i we wspólnocie ekip oraz mężnego podążania drogą Jezusa Chrystusa.

Bernadeta i Piotr Dylowie
Para Odpowiedzialna za Sektor Śląski