vac

W dniach 16-18 października 2015 r. w Vac’u odbyła się sesja dla par pełniących posługi w Sektorze Węgierskim. Sesję prowadziła para odpowiedzialna Sektora Węgierskiego – Eszter i Barna Tomka. Na sesję zostały zaproszone również małżeństwa z Polski – Katarzyna i Marek Rymszowie para odpowiedzialna Regionu 2, w skład którego wchodzi Sektor Węgierski, oraz Beata i Marcin Pińkowscy para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego. W trakcie sesji małżeństwa węgierskie dzieliły się świadectwami podejmowania konkretnych punktów wysiłku, a małżeństwa z Polski przedstawiały prezentacje na temat poszczególnych posług.
Prezentacje były oparte o dokumenty Ruchu oraz doświadczenia w odkrywaniu posługi pary łącznikowej, pilotującej oraz informacyjnej w Polsce. Cieszymy się, że mogliśmy poznać małżeństwa z Węgier. Jesteśmy im wdzięczni za umocnienie ich pięknym świadectwem oraz za życzliwość. Ufamy, że w naszym wspólnym Regionie pojawią się możliwości, dzięki którym również inne małżeństwa z Polski będą mogły nawiązać przyjaźnie z małżeństwami z Węgier i wspólnie przeżywać międzynarodowość Equipes Notre-Dame.

Kasia i Marek Rymszowie
Beata i Marcin Pińkowscy