10 czerwca 2017 r. w parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach odbyła się sesja dla nowej ekipy z Warszawy, która przyjęła Kartę END podczas zakończenia roku formacyjnego 17 czerwca 2017 r.Spotkanie rozpoczęliśmy od zawiązania wspólnoty przy modlitwie i odpowiedziach na mniej lub bardziej zabawne pytania z gry „Pytaki”. Później Sylwia i Paweł Łozińscy para łącznikowa z Sektora Mazowieckiego A przybliżyli sylwetkę o. Henri Caffarela oraz przypomnieli na podstawie dokumentów poszczególne, konkretne punkty wysiłku.

W trakcie dnia skupienia był również czas na podzielenie się w grupach mieszanych swoimi doświadczeniami z praktykowania konkretnych punktów wysiłku. Po obiedzie charakterystykę Sektora Mazowieckiego A zaprezentowała para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego A – Beata i Marcin Pińkowscy. Głównym punktem spotkania była Eucharystia koncelebrowana przez ks. Grzegorza Jankowskiego doradcę duchowego ekipy Sektora Mazowieckiego A. Sesję zwieńczyło spotkanie nowej ekipy z parą łącznikową. Cieszymy się, że nowa ekipy mogła poczuć wspólnotę w wymiarze większym niż tylko własnej ekipy.

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego A