W dniach 9-11 listopada 2007 roku w Kazimierzu Biskupim w klasztorze Księży Misjonarzy św. Rodziny odbyła się Sesja dla Par Ekip Odpowiedzialnych Sektorów, dla Par Ekipy Odpowiedzialnej Regionu wraz z doradcami duchowymi oraz dla Par Łącznikowych.

Treścią wszystkich spotkań były słowa Jezusa, które skierował do celnika Mateusza “Pójdź za Mną “.

W pierwszej części Sesji poszczególne Pary Sektorów przedstawiły życie w swoich Sektorach, dzieląc się swoimi doświadczeniami i przeżyciami. Także Ekipa Regionu przedstawiła swoją działalność, przekazując wszystkie informacje i plany na najbliższy rok formacyjny.

Druga część Sesji zawierała konferencję na temat duchowości małżeńskiej oraz Adorację Najświętszego Sakramentu, podczas której wszyscy uczestnicy Sesji rozważali w specjalnych słowach medytacji życie Jezusa Chrystusa.

Był również czas na bliższe poznanie założyciela Ruchu END Ojca Caffarela.

Sesja przebiegała w duchu braterskiej miłości i radości. Czas na modlitwę był okazją do refleksji nad swoim powołaniem do życia w małżeństwie i posługi dla Ruchu END.

Galeria zdjęć