Sesja dla Par Odpowiedzialnych i Par Łącznikowych dnia 03-09-2022r w Międzychodzie.
O godz 10:00 rozpoczęliśmy adoracją Najświętszego Sakramentu w Kościele przy Kaplicy Adoracji .
Adorację przygotowała i prowadziła Para Łącznikowa Mirka i Paweł.
Następnie udaliśmy się do Domu Katechetycznego przy Probostwie na dalszą cześć spotkania.
Po przedstawieniu się małżeństw Para Sektora przedstawiła pokaz w formie slajdów na temat formacji, spotkań ekipy, roli par odpowiedzialnych i par łącznikowych, rola doradcy w ekipie.
Problemy i trudności jakie mogą nas spotkać. Para Sektora przedstawiła obecnym bieżące informacje dot. działalności
Sektora Wielkopolska C oraz plan roczny spotkań.
W dalszej części miało miejsce:
– dzielenie się doświadczeniami Pary Łącznikowej Bogumiły i Andrzeja na temat organizacji spotkań i współpracy z Parami Odpowiedzialnymi.
– dzielenie się Pary Łącznikowej Mirki i Pawła na temat przekazywania informacji dot. działalności Ekipy i przekazanie wzoru sprawozdań.
Po przerwie na kawę i ciasto Para Finansowa Agnieszka i Józef wydała materiały formacyjne.
Następnie odmówiliśmy Magnifikat i zakończyliśmy spotkanie.
Para Sektora Wielkopolska C Kazia i Maciej