DSC_0799.JPG    W dniu 5 września na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu odbyła się sesja formacyjna dla Par Odpowiedzialnych ekip podstawowych. Sesję rozpoczęliśmy rozważaniem Ewangelii o cudzie w Kanie Galilejskiej. Uświadamialiśmy sobie, iż Jezus oczekuje od nas tylko napełnienia stągwi wodą, czyli tym co mamy dostępne, co potrafimy zrobić, a on sam z tego uczyni wino. Każda posługa, którą podejmujemy opiera się na słuchaniu Jezusa i czynieniu tego co umiemy i możemy, a to On nasz trudu i zaufanie będzie przemieniał w cuda.

Pierwsza część formacyjna spotkania poświęcona była podsumowaniu ubiegłego roku formacyjnego oraz przedstawieniu informacji dotyczących nowego roku formacyjnego. Przeczytaliśmy czytanie z Księgi Izajasza i poznaliśmy kontekst słów tego proroka, które są hasłem roku formacyjnego: “Oto ja poślij mnie” Iz 6,8. Kierunkiem życia na najbliższy rok będzie hasło “Przeżywać misję z radością”, a w tym roku szczególnie zwrócimy uwagę na punkt wysiłku – Reguła życia. Bardzo się cieszymy, że na zakończenie zeszłego roku formacyjnego Helena i Paweł Kukułowiczowie przybliżyli nam ten punkt wysiłku. Omówiliśmy harmonogram spotkań w roku formacyjnym 2015/2016 oraz sprawy organizacyjne. Na zakończenie tej części i przedstawiliśmy aktualną strukturę naszego Ruchu oraz obejrzeliśmy zdjęcia z różnych Stref END.

W centrum naszego spotkania była Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Podczas Adoracji każde z małżeństw przyjmujących posługę otrzymało indywidualne błogosławiono Najświętszym Sakramentem. Podczas homilii ks. Jacek Falkowski (Doradca Duchowy Sektora) zwróciła naszą uwagę na radość, która powinna płynąć z naszej wiary. Przedstawił nam też kilka szczególnych myśli z Adhortacji Apostolskiej Evangelii Gaudium.

W drugiej części spotkania skupiliśmy się na przedstawieniu misji, ducha i obowiązków Pary Odpowiedzialnej ekipy podstawowej. Po obiedzie Pary Odpowiedzialne spotkały się ze swoimi Parami Łącznikowymi i dzieliły się swoim doświadczeniem z dzielenia się realizacją zadań na spotkaniu ekipy oraz omówiły sprawy organizacyjne.

Wszystkim bardzo dziękujemy za liczną obecność, radość i zaangażowanie. Życzymy wiele radości z pełnionej posługi oraz rozeznania Woli Bożej.

Ania i Leszek Gerste