W minioną niedzielę mieliśmy okazję wziąć udział w spotkaniu par odpowiedzialnych z sektora B, które odbyło się w Parafii pw. Błogosławionej Poznańskiej Piątki na Dębcu w Poznaniu. Pierwszym punktem programu była wspólna eucharystia, a zaraz po niej udaliśmy się do salki parafialnej, gdzie mieliśmy możliwość przedstawić się opowiedzieć o swojej ekipie, a jednocześnie bardziej poznać z pozostałymi małżeństwami, co niewątpliwie przydało się w kolejnych punktach programu. Po tej części wysłuchaliśmy konferencji dot. dzielenia się życiem duchowym podczas spotkania w ekipie, czyli naszymi punktami wysiłku. Dla nas było to wartościowa konferencja, ponieważ dała nam konkretne wskazówki, co możemy wprowadzić lub poprawić. Zwróciła też uwagę na to, że dzielenie się punktami wysiłku jest odpowiedzią na wierność względem Boga i Ruchu. Po konferencji para odpowiedzialna za organizację rekolekcji opowiedziała nam pokrótce o swojej pracy, jej rezultatach oraz podzieliła się wyzwaniami, które w związku z sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju ma. Następnie przyszedł czas na wzmocnienie ciała i ducha, czyli obiad oraz osobistą modlitwę przed Najświętszym Sakramentem. Później przeszliśmy do drugiej części spotkania, gdzie wymieniliśmy się naszymi przemyśleniami oraz pomysłami na najbliższy rok posługi par odpowiedzialnych. Wspólnie rozeznawaliśmy temat spotkań ekip mieszanych, tzw. Ekipy Mix.

To było pierwsze spotkanie zorganizowane w takiej formie i pomimo, że plan początkowo przerażał nas swoją długością, cieszymy się, że mogliśmy w nim uczestniczyć. Wzajemna wymiana doświadczeń, rozmowy w atmosferze otwartości na drugiego człowieka, życzliwe uśmiechy i nowe znajomości tylko potwierdzają, że warto było spędzić tak niedzielę. Wierzymy, że owoce tego spotkania będą widoczne na spotkaniach ekip.

Agata i Tomasz Walczakowie

 

Dosyć długi czas zastanawialiśmy się razem w małżeństwie i w ekipie sektora jak chcemy przeprowadzić Sesję dla Par Odpowiedzialnych. Im bliżej było do terminu spotkania, tym bardziej krystalizowała się w nas wizja wspólnoty. Nie chcieliśmy się skupiać na przekazywaniu samej wiedzy, ale na wspólnocie i wymianie informacji. Staraliśmy się stworzyć otwartą przestrzeń dla Par Odpowiedzialnych gdzie mieliby szansę mówić o swoich doświadczeniach, obawach i planach. Każde małżeństwo zabrało głos w sprawie funkcjonowania ekip w sektorze, po to abyśmy mogli razem lepiej pracować. Dodatkowo jesteśmy szczęśliwi, że w szeregach Ruchu są tak doświadczone i uzdolnione małżeństwa, jak Honorata i Sławek, którzy przedstawiając dokumenty i doświadczenie Ruchu “sypią” przykładami z życia wziętymi. Taka prezentacja tematu naprawdę zapada w pamięci i sercu.

Jesteśmy bardzo wdzięczni gospodarzom miejsca za życzliwe przyjęcie. Komfort przebywania w gościnnych progach pozwolił otworzyć się na to, co najistotniejsze – działanie Łaski. Dziękujemy każdemu małżeństwu za osobiste świadectwo. Mamy przekonanie, że  Łaska dana jednemu staje się w ten sposób jakby pomnożona, dostępna innym. Szczególne uznanie dla trzech uroczych dwuletnich Małych Dam i Ich Rodziców, że wytrzymali program dnia. Dziękujemy za klimat całego spotkania. Nasza radość i zbudowanie, że małżeństwa chętnie uczestniczą i wręcz upominają się o adorację Najświętszego Sakramentu.

Dla nas tego typu spotkania dają poczucie, że mamy w Ekipach wielu przyjaciół, życzliwych sobie ludzi i wszyscy podążamy w jednym kierunku. Dodatkowo zyskujemy zapał do pracy na kolejny czas.

Chwała Panu!

Agnieszka i Piotr Zielińscy