W dniach 11-13 października 2013 roku odbyła się w Spale sesja formacyjna dla małżeństw pilotujących nowe ekipy. W spotkaniu, któremu przewodniczyli Helena i Paweł Kukołowiczowie oraz ks. Grzegorz Jankowski, wzięły udział dwadzieścia trzy małżeństwa z całej Polski. Głównym tematem sesji były zagadnienia merytoryczne i organizacyjne pilotażu.

Sesja przebiegała dwutorowo. Po pierwsze, na czas sesji uczestnicy zostali podzieleni na tymczasowe ekipy mieszane, w których dzielili się doświadczeniami i przemyśleniami związanymi z poszczególnymi aspektami pilotażu. Ponieważ jednak podczas pilotażu omawia się fundamenty duchowości i życia END, dyskusje w grupach dotyczyły także tych najważniejszych elementów naszej wspólnoty, wykraczając poza potrzeby pilotażowe. Po drugie, prowadzący sesję uzupełeniali w konferencjach pracę w ekipach mieszanych i porządkowali zagadnienia związane z pilotażem. Dla nas, uczących się pilotażu, niezastąpione były świadectwa Heleny i Pawła, wypływające z ich doświadczeń w tej odpowiedzialnej posłudze.

Trzeba podkreślić, że pomysł podzielenia uczestników na ekipy i nacisk na pracę dyskusyjną w grupach bardzo się sprawdził. Dzięki temu sesja była bardzo intensywna merytorycznie a jednocześnie przebiegała bardzo sprawnie, a wszystkie ważne tematy zostały dogłębnie przedyskuotwane. Co więcej, mieszane ekipy były szansą na bliższe wzajemne poznanie się. Spośród wielu poruszanych kwestii zapadł nam w pamięć problem napięcia między otwartością na nowe małżeństwa a wymaganiami, jakie powinniśmy wobec nich stawiać. Widzimy, że można go także przełożyć na życie każdej ekipy oraz nas samych. Bardzo ważne dla nas było świadectwo księdza Grzegorza, w którym opowiadał, między innymi, jak wiele dobra doświadcza jako doradca duchowy ekipy, łącznie z wymiernym skutkiem pracy nad swoimi słabościami. Choć spotkanie nosiło nazwę sesji, dla nas były to prawdziwe rekolekcje. Omawiane tematy oraz sam fakt przygotowywania się do wprowadzania innych w nasz ruch okazały się dla nas silną motywacją do pracy nad sobą i naszym małżeństwem. Całonocna adoracja rozpoczęta płomienną modlitwą uwielbienia pozwoliła na nowo powierzyć się Jezusowi.

Monika i Jacek Kaniewscy