dscf173219 i 20 listopada 2016 roku uczestniczyliśmy w sesji Equipes Notre – Dame przeznaczonej dla par pilotujących. Powyższe szkolenie prowadziło małżeństwo Helena i Paweł Kukołowiczowie. Uczestnikami spotkania były pary małżeńskie pochodzące z różnych części Polski, z którymi nawiązaliśmy przyjacielskie relacje.

Uczestniczyliśmy w takim szkoleniu po raz pierwszy, przekazana nam wiedza uposażyła nas w umiejętności potrzebne do przygotowania par małżeńskich, które pragną pogłębiać własne relacje małżeńskie w charyzmacie Equipes Notre – Dame. Program sesji był prowadzony tak, by aktywnie uczestniczyli w niej wszyscy małżonkowie i każdy mógł się wypowiedzieć. Niezwykle cenne informacje dotyczące sposobów i metod prowadzenia spotkań pilotażowych otrzymaliśmy od par, które posiadają już doświadczenie w tym zakresie. Bardzo ważny był dla nas udział w sesji doradcy duchowego, który przedstawił nam rolę osoby duchownej w życiu END. Wskazał na potrzebę współpracy par pilotujących z kapłanem, a także podzielił się własnymi spostrzeżeniami z przebiegu konkretnych spotkań. W czasie sesji niezwykle umocniła nas wspólna Eucharystia i Adoracja Najświętszego Sakramentu. Ten czas obfitował w Łaski płynące od Pana, przemyślenia pochodzące z tchnienia Ducha Ożywiciela.

Dziękujemy za wspólnie spędzone chwile, za niezwykle cenną wiedzę opartą na własnym, z trudem zdobytym doświadczeniu. Dziękujemy za Wasze ręce, które nas błogosławiły, za modlitwę w naszej intencji przed obrazem Najświętszej Pani. Dziękujemy za Wasz wkład w całe szkolenie i wasze świadectwa, które tak bardzo nas umocniły i ubogaciły.

Polecamy Was opiece Bożej Opatrzności, życzymy sukcesów w realizacji powołania pochodzącego od Samego Pana Jezusa Chrystusa.

z Bogiem

Joanna i Wojciech Kluzowie