W październiku 2021 odbyła się sesja dla par pilotujących na Łotwie. Tym razem wspólnie z parą łącznikową na Łotwie uzgodniono, że zostanie przeprowadzona w formie on-line w ciągu trzech, cotygodniowych spotkań po 3 godz. każde. W Sesji wzięło udział łącznie 6 małżeństw, którym towarzyszył bp Andris Kravalis, doradca duchowy ekip łotewskich, wielki entuzjasta Ruchu Equipes Notre-Dame. Bezcenną pomoc uzyskaliśmy od siostry Anny, która profesjonalnie przetłumaczyła przygotowane przez nas prezentacje oraz służyła tłumaczeniem przez wszystkie nasze spotkania.
Na Łotwie obecnie prowadzone są trzy pilotaże, a jeden jest w trakcie zawiązywania się. Małżeństwa biorące udział w sesji miały okazję podzielić się wzajemnie swoim doświadczeniem. Mieliśmy również czas na pochylenie się nad konkretnymi problemami, z jakimi spotykają się pary pilotujące na Łotwie.
W konferencji poświęconej roli doradcy duchowego w ekipie wziął udział również jeden kapłan z ekipy pilotowanej, a bp Andris podzielił się swoim świadectwem kapłańskiego towarzyszenia małżeństwom z Equipes Notre-Dame. Jak zaobserwowaliśmy rozłożenie tematyki sesji na cotygodniowe spotkania, umożliwiło wielu małżeństwom na udział w sesji.

Beata i Piotr Michalscy
Sesje dla par pilotujących – Region 2
Ruch Duchowości Małżeńskiej
Equipes Notre-Dame