imag0554

W dniach 21-23 października na Węgrzech odbyła się sesja dla par posługujących. Sesję przygotowała para odpowiedzialna Sektora Węgierskiego Ester i Barna Tomka w domu rekolekcyjnym księży Orionistów w Máriabesnyő niedaleko Budapesztu. Sektor Węgierski wchodzi w skład Regionu 2.

Pierwsza część sesji poświęcona była znaczeniu wspólnoty i formacji w rozwoju duchowym. W trakcie tej części para odpowiedzialna Regionu 2 Kasia i Marek Rymszowie przedstawili prezentację na temat wspólnotowości, a my dzieliliśmy się doświadczeniem budowania wspólnoty w Sektorze Mazowieckim A. W tej części w dwóch grupach pracując metodą “burzy mózgów” odpowiadaliśmy na pytanie – w jaki sposób kreować i rozwijać żywą lokalną wspólnotę END? Drugi moduł spotkania był poświęcony posłudze par łącznikowych, m. in. w grupach mieszanych złożonych z par łącznikowych, informacyjnych i odpowiedzialnych ekip staraliśmy się znaleźć najlepsze rozwiązania dla sytuacji problemowych przygotowanych przez Kasię i Marka. W trzeciej części Kasia i Marek przedstawili prezentacje na temat daru jednego dnia pracy oraz przybliżyli Region 2 i wchodzące w jego skład Sektory. Podczas sesji nie zabrakło poruszających świadectw na temat osobistego spotkania Jezusa. Wszystkie małżeństwa z Sektora Węgierskiego powierzaliśmy dobremu Panu Bogu podczas Eucharystii, Adoracji i modlitwy.

Małżeństwa z Węgier ujęły nas swoją życzliwością, ciepłem i otwartością. Cieszymy się, że niektóre z nich spotkaliśmy po raz drugi, a pozostałe mogliśmy poznać.

Katarzyna i Marek Rymszowie
para odpowiedzialna Regionu 2

Beata i Marcin Pińkowscy
para odpowiedzialna Sektora Mazowieckiego A