dsc_7620

Wyjazd do Warszawy i spotkanie ludzi z Sektora Mazowieckiego jest dla nas zawsze wielką radością i ubogaceniem. Sesję dla par posługujących rozpoczynającą rok pracy w sektorze mazowieckim zapoczątkowało zawiązanie wspólnoty. Jest to czas nie do przecenienia. Daje możliwość rozmowy, wymiany doświadczeń osobistych i wspólnotowych z innymi małżeństwami.

Oficjalnie przywitała nas nowa para sektora Beatka i Marcin Pińkowscy. Poprowadzili modlitwę i przedstawili ramówkę spotkania.

Następnie gospodarz miejsca – ks. prałat Jan Szubka wygłosił słowo wstępne. Podzielił się kilkoma refleksjami na temat wartości, istoty i zagrożeń związku małżeńskiego. Swoje słowa oparł na doświadczeniu pracy kapłańskiej oraz pracy w Sądzie Metropolitalnym.

Kolejnym etapem spotkania była praca w grupach. Beatka i Marcin wprowadzili nas w istotę dzielenia się oraz sprawnie podzielili grupy. Motywem przewodnim był fragment ewangelii Łk 10, 38-42 i hasło roku: „Potrzeba tylko jednego…”

My mieliśmy okazję pracować w grupie dla par informacyjnych. Była to okazja podzielenia się doświadczeniem oraz poznania planów i pomysłów na rozpoczynający się rok pracy. Stwierdziliśmy wspólnie, że zgodnie z przesłaniem naszej Karty, powinniśmy służyć innym małżeństwom niosąc im charyzmat naszego Ruchu, a przede wszystkim dawać przykład świętego życia w małżeństwie i rodzinie.

Spotkania w grupach zakończyła konferencja pary sektora, w której zwróciliśmy uwagę na kwestie dotyczące podejmowania posługi. Usłyszeliśmy, że jest to:

  • przejaw dojrzałości, wdzięczności za to, co otrzymaliśmy,
  • szansa na rozwój duchowości małżeńskiej,
  • szansa na bardziej świadome uczestnictwo w END,
  • okazja do budowania jedności i relacji w małżeństwie,

Następnie w planie był obiad i wspólna (otwarta również dla osób spoza Ruchu) msza święta.

Mszy przewodniczył ksiądz Grzegorz Jankowski, który podzielił się swoimi przemyśleniami na temat pracy w myśl hasła roku: „Wystarczy tylko jednego”. Jak zwykle słowa księdza Grzegorza uporządkowały myśli i nadały właściwy kierunek naszym planom.

Na koniec Eucharystii 3 pary pilotowane przyjęły Kartę. Następnie Para sektora powołała nowe małżeństwa do posługi Pary Łącznikowej i Par Pilotujących.

Po Mszy świętej Beatka i Marcin przedstawili prezentację planów rozwoju naszego sektora. Najważniejsze zmiany to:

  • przekształcenie Regionu Polska w Super Region. To spowoduje, że Polska będzie podzielona na 3 Regiony.
  • w naszym Regionie Mazowieckim powstaną z kolei nowe sektory: mazowiecki 1 i 2 oraz łomżyński.

Beatka i Marcin sporo czasu poświęcili na wyjaśnianie „klucza” podziału sektora mazowieckiego. To przedsięwzięcie wymagało dużej rozwagi i wrażliwości.

Na koniec Beatka podzieliła się swoim doświadczeniem modlitwy osobistej. Było to dla nas niezwykle budujące i bliskie sercu świadectwo. Beatka modlitwę osobistą opiera na medytacji Słowa Bożego. Z Niego czerpie inspirację i siłę do podejmowania obowiązków tych codziennych i tych wynikających z funkcji Pary Sektora.

Spotkanie zwieńczyła adoracja przed Najświętszym Sakramentem. To był bardzo ważny czas, kiedy te wszystkie informacje, plany, czasem niepokoje, można było zanieść do stóp Jezusa i Jemu je powierzyć i zawierzyć.

Wracaliśmy ze spotkania umocnieni i przeświadczeni o wartości bycia we wspólnocie END oraz pracy na rzecz innych małżeństw w charyzmacie naszego Ruchu.

 

Z Bogiem

Beata i Andrzej Garliccy