W jesiennej aurze ogrody, park i budynki znajdujące się przy Domu Zakonnym i Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze prezentują się iście epicko. Wśród tych budynków jest też Dom Rekolekcyjny „Alma Mater”, gdzie w dniach 28-29 października 2023 r. odbyła się sesja dla Par Pilotujących.
Zarówno sobotnie jak i niedzielne konferencje poświęcone pilotażowi, prowadzili Grażynka i Franciszek Longierowie. Swoje świadectwo przedstawił także ks. Stanisław Łopuszański, który podkreślał, że mimo stosunkowo krótkiej posługi w END, wiele dobra i nauki miał okazję czerpać w związku z byciem Doradcą Duchowym Ekipy.
Uczestnicy otrzymali cenne wskazówki od prowadzących, np. aby działania w Ruchu opierać przede wszystkim na źródle, jakim jest Karta Equipes Notre-Dame. Jej litera i duch, mimo upływu lat, daje odpowiedzi na wiele pytań i problemów, mogących pojawiać się w obecnych czasach, w ramach pilotażu i innych aktywności w Ruchu Equipes Notre-Dame. Uświadomili również, jak istotną rolę dla Par Pilotowanych odgrywają nasze świadectwa, na etapie wyboru przez te Pary drogi, jaką są Ekipy.
Choć END jest Ruchem ludzi aktywnych, to w ramach tej aktywności nie powinniśmy na nowo „wymyślać koła” i tworzyć nowych reguł oraz rozwiązań tam, gdzie takie reguły i rozwiązania wprost określa nam Karta. Prowadzący zwrócili uwagę na słowa Ojca Caffarela, wygłoszone podczas konferencji w Chantilly, o potrzebie regularnego dokonywania aggiornamento, powrotu do źródła, ponieważ strumień z biegiem czasu staje się zamulony.
Konferencje rozpoczynane były modlitwą różańcową. Był też czas na Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, wymianę doświadczeń dotyczących pilotażu oraz bieżącego funkcjonowania Ekip. Wyjechaliśmy umocnieni i zachęceni do dalszego aktywnego działania.
Na koniec specjalne podziękowania należą się Dance i Markowi Szczepaniakom, Parze Odpowiedzialnej za Region I – za perfekcyjną organizację sesji, atmosferę wspólnoty i znakomity wybór miejsca, gdzie, mamy nadzieję, jeszcze nie raz odbywać się będą podobne sesje i rekolekcje END.

Natalia i Piotr Zajko
Pomorze Zachodnie

Dziękujemy uczestnikom – małżeństwom i księdzu Stanisławowi za wspólną ucztę duchową, za czas radości, rozmów, modlitwy i zatrzymania przed Najświętszym Sakramentem.
Cieszymy się, że w Sesji uczestniczyły małżeństwa niemalże z wszystkich zakątków naszego Regionu.
Dziękujemy Parom Odpowiedzialnym za Sektory/Rejony, Parze Odpowiedzialnej za Spotkania w naszym Regionie.
Każdy dołożył cząstkę i powstało “COŚ” dobrego…
Serdecznie pozdrawiamy!
Danka i Marek
Para Odpowiedzialna za Region 1