W dniach 11-13 września 2020 w klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny, znajdującym się w Kazimierzu Biskupim, odbyły się rekolekcje dla ekip, które są przed przyjęciem karty END, pod hasłem: “Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem”. Opiekę Duchową i Eucharystię sprawował ks. Bartosz Rojna – wikariusz parafii w Czerwonaku i doradca duchowy jednej z nowo tworzących się ekip.
Harmonogram uwzględniał czas na modlitwę, poszczególne konferencje tematyczne oraz spotkania w grupach mieszanych, dzięki czemu można było podzielić się i usłyszeć świadectwa osób z innych ekip. Rekolekcje w Kazimierzu Biskupim obejmowały następujące tematy:
Moduł 1 – Kto nas prowadzi?
Moduł 2 – Dokąd zmierzamy? (Kierunki życia, misja Małżeństwa END)
Moduł 3 – Co zabieramy na drogę? (Konkretne Punkty Wysiłku, Życie Ekipy)
Moduł 4 – Kto nam towarzyszy? (Prezentacja Ruchu)
Każdy z modułów stanowił esencjonalną formę powtórzenia otrzymanych przez nas dotychczas, w ramach pilotażu, informacji na temat Ruchu, jego celów oraz założeń. Tematy zostały omówione przez małżeństwa, które w strukturach Ruchu pełnią obecnie określone funkcje. Z perspektywy piszących te słowa, czyli jak ładnie to ujęto – osób przynależących do “nowych ekip” – było to niejako podsumowanie całego pilotażu i pierwsze

zetknięcie się w rzeczywistości z przedstawicielami Ruchu END na szczeblu Regionu. Było to dla nas także pierwsze żywe doświadczenie wspólnoty END, gdzie wyszliśmy nieco dalej niż dotychczasowy kontakt z Parami Pilotującymi. Doświadczenie, jak się okazało, ze wszech miar pozytywne i bardzo potrzebne. Poznając konkretne osoby piastujące poszczególne funkcje i należące do określonych struktur (Sektor, Region, Pary Łącznikowe, Pilotujące itd.) bardzo widoczne stało się, że istotą całej wspólnoty nie jest ta rozbudowana organizacja i hierarchia, a konkretni ludzie, którzy ją tworzą, dbają o nią i przede wszystkim pragną ją rozwijać poświęcając się dla konkretnej posługi i w imię Jezusa Chrystusa. Choć w pierwszym odczuciu mógł przerażać bardzo napięty plan całych rekolekcji (END w 48-godzinnej pigułce), to rekompensatą były niewątpliwie owoce duchowe jakie pozostały w nas po spędzonym w klasztorze czasie.
Poza teoretycznymi informacjami o Ruchu cała grupa została wprowadzona przez ks. Tomasza, pełniącego funkcję ekonoma w Zgromadzeniu, w historię klasztoru oraz kultu pięciu braci męczenników, dzięki czemu uczestnicy rekolekcji mieli szansę na cenną lekcję lokalnej historii, sięgającej aż do średniowiecza. Na zakończenie sobotniego dnia, organizatorzy zadbali o czas na zorganizowanie dla wszystkich małżeństw specjalnego spotkania pod intrygującym tytułem “wieczór radości”. Na wieczorze, poza oprawą muzyczną, prowadzoną przez Bożenę i Krzysztofa, miała miejsce nowa odsłona zabawy “Familiada” (podziękowania dla uroczej prowadzącej Agnieszki :) ), bez „czerstwego” dowcipu na wprowadzeniu :), w której maszyna statystyczna była reprezentowana przez grono wybitnych specjalistów, nadając całemu spotkaniu nie tylko głębszy wymiar duchowy, ale także dając poczucie wspólnotowej radości.
Podczas tych dni dało się odczuć, że każde z poznanych i zaangażowanych w Ruch małżeństw pragnie pomagać sobie i innym stać się lepszymi ludźmi wiary. Ludzie życzliwi, wiedzący dlaczego i po co są w Kościele, pragnący dzielić się dobrem, którego doświadczają idąc za Jezusem, mówiącym do wszystkich te oto słowa – „Ja jestem Drogą i Prawda i Życiem”.
Jako osoby stojące u progu Ruchu END, mające za chwilę przyjąć Kartę, jesteśmy bardzo zbudowani tym doświadczeniem. Dziękujemy za poświęcony czas wszystkim małżeństwom i kapłanom, którzy byli częścią tych rekolekcji.

Małżeństwa z Czerwonaka:
Ania i Adam
Malwina i Łukasz