DSC08627„NAPEŁNIJCIE STĄGWIE WODĄ!” (J 2, 7). Tym wezwaniem rozpoczęła się w dn. 27–28 września 2014 r. sesja formacyjna dla par odpowiedzialnych sektorów dolnośląskiego i śląskiego w Pszowie, u Sióstr Boromeuszek, prowadzona przez Aurelię i Andrzeja Olesiów oraz Anię i Leszka Gerste. Sesja w Pszowie była przede wszystkim czasem modlitwy i zawierzenia podjętej posługi Panu Bogu. Tak jak owe sługi w Kanie Galilejskiej czuliśmy się wezwani przez Jezusa do napełniania stągwi. Jezus nie żądał od sług niczego, co przerastałoby ich ludzkie siły. Mieli tylko posłusznie nosić wodę, zwykłą wodę, reszta należała do Jezusa. W wieczornej modlitwie uwielbienia, ubogaconej modlitwą wstawienniczą, prosiliśmy więc Boga, aby nas umocnił i uzdolnił do pełnionej służby. Aby przemieniał nasz lęk, naszą małość, i otwierał nas na Jego głos i potrzeby Wspólnoty. Czasem specjalnego spotkania z Jezusem była także indywidualna nocna adoracja dla małżonków.
Istotną częścią sesji formacyjnej były konferencje i prezentacje dotyczące istoty pełnionej posługi. Małżeństwa, które niedawno wstąpiły do wspólnoty, miały okazję poznać bliżej Ruch END i jego duchowość, organizację oraz międzynarodowy charakter. Bardzo istotna była również konferencja na temat, jak powinna wyglądać posługa pary odpowiedzialnej w świetle dokumentów END oraz w oparciu o Pismo Święte.
Nie zabrakło czasu na pracę w małych grupach i wspólną refleksję na temat zadań par odpowiedzialnych. Nikt nie miał wątpliwości, że służbę tę trzeba podejmować z delikatnością i kreatywnością, a jej owocami powinny być: „miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność [i] opanowanie.” (Ga 5, 22-23).