Kochane Pary Małżeńskie i Doradcy Duchowi END

Każdy człowiek tęskni za przeżywaniem radości i satysfakcji. Na co dzień cieszymy się z wielu rzeczy i wydarzeń, tych małych i wielkich. Jednak najbardziej cieszymy się z obecności drugiego człowieka. Żadna rzecz nie może przynieść nam takiej radości i takiego umocnienia, jak człowiek. Szczęście jest tym większe, że cel spotkania jest wspólny: uwielbienie Boga.
W tym roku naszego jubileuszu: X lecia istnienia ekip w Polsce świętowanie to pragniemy wyrazić w czasie X Ogólnopolskiej Pielgrzymki 19 maja 2012 roku do Matki Bożej Licheńskiej. Pragniemy, aby rocznica ta przyniosła nam i naszemu Ruchowi wielką siłę duchowego wzrostu – wymaga to od nas wszystkich odpowiedniego przygotowania.

Kochani!
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wspólnego spotkania u Matki Bożej Licheńskiej, by tam wraz z Nią wielbić Boga i dziękować Mu za wielkie rzeczy, które nam uczynił przez dar Ruchu Duchowości Małżeńskiej w naszym kraju. Chcemy również w tym czasie odnowić nasze oddanie Maryi, naszą wiarę w Jej Miłość i Jej wstawiennictwo. Jej Imię mieści się w nazwie naszego Ruchu, gdyż Jej obecność w Ruchu END sięga początków jego powstania. Maryja zawsze kierowała losami ekip i o to prowadzenie chcemy Ją także prosić. W tym miejscu pragniemy ponownie powtórzyć słowa, które często mówił Ojciec Caffarel: „Musimy każdego dnia tworzyć na nowo Ruch Equipes Notre – Dame”. Nasz Jubileusz niech będzie również okazją do ponownego spojrzenia na Ruch END, który ofiaruje nam małżonkom możliwość życia duchowością małżeńską wypływającą z sakramentu małżeństwa i pozwalającą kroczyć drogą do świętości.
Powierzmy Matce Bożej Licheńskiej małżeństwo, które podejmie posługę Pary Odpowiedzialnej Sektora Kujawskiego.
Odważmy się żyć Ewangelią przez świadectwo naszym życiem codziennym: „Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie” (1 Kor 10, 31).
To z Boga płynie nasza zdolność do czynienia dobra. W Nim ma swoją przyczynę zarówno to, że dobro buduje, jak to, że ma ono naturalną zdolność rozlewania się na innych. Wierząc w Boga otwieramy się na Niego, im więcej się Mu oddajemy, aby czynił nas narzędziem swej Mocy i Miłości, tym więcej chwały Bożej ujawnia się przez nasze życie. Im więcej Miłości Bożej rozleje się w naszym wnętrzu, tym wyraźniejszy staje się w nas obraz Boży. Każda nasza czynność dnia codziennego może przynieść świadectwo o wielkości Bożej Miłości. Każdy nasz czyn bez wyjątku kierowany do drugiej osoby jest „odczuwany” w Bożym Sercu.
Uwielbienie to nie tylko modlitwa, śpiewanie, czy wysławianie. Uwielbienie jest stylem życia. Bóg dał nam zdolności byśmy nimi służyli innym i Bogu, byśmy nauczyli się kochać tak, jak kocha Bóg.
Ojciec Caffarel w marcu 1965 roku mówił o małżonkach jako świadkach Boga Żywego: „Jest wiele oznak, po których goście rozpoznają obecność Boga w rodzinie: działalność małżonków, troska o prostotę, o miłosierdzie, stały zwyczaj podkreślania dobrych cech ludzi i rzeczy, ocena różnych wydarzeń zgodna z Ewangelią, niezależność wobec świata, wobec różnych mód intelektualnych czy innych. (…) W takim małżeństwie małżonkowie odnawiają swe siły w nieustannej miłości, modlitwie i wypoczynku, aby wrócić z nowym zapałem do wielkich dzieł ludzkich „jako słudzy Boga, przyjaciele ludzi”. Tak to małżonkowie chrześcijańscy są wśród świata świadkami Boga Żywego”.

Niechaj przeżywany czas Wielkiego Postu pomaga nam jeszcze lepiej poznać i rozważać życie i miłość Chrystusa. „Wielki Post jest właśnie czasem Męki Pańskiej. Pozostawicie Go samego, czy zechcecie z Nim być?” Ojciec Caffarel.

Zjednoczeni w modlitwie
Maja i Leszek