DSC_0481 “Jego zapowiadali wszyscy prorocy, dziewica Matka oczekiwała z wielką miłością, Jan Chrzciciel zwiastował jego przyjście i ogłosił Jego obecność wśród ludu”.
Drodzy małżonkowie, stoimy u progu pięknego oczekiwania na przyjście Zbawiciela. On jeden, posłany od Ojca wprowadza nas wprost do groty, w której stał się człowiekiem, uniżył się tak bardzo, że przyjął ciało grzesznego człowieka. Oczekiwanie na przyjście Pana łączy się w przepiękny sposób z inauguracją Nadzwyczajnego Roku Jubileuszowego. Kościół wylewa strumienie miłosierdzia Bożego, na mnie, na ciebie, na nas, na nich. Każdy może zanurzyć się w miłosierdziu, trzeba tylko jednego, trzeba przylgnięcia do stóp Jezusa, w uniżeniu, zadumie, refleksji nad samym sobą i naszym małżeństwem. Chciejmy przez Jerycho, Święto Karty, codzienny Magnificat, zasiadanie i regułę życia przygotować nasze serca na Jezusa, na jego dary i miłosierdzie.
“Przygotujcie drogę Panu, Jemu prostujcie ścieżki” (Mk 1, 3).
Teresa i Krzysztof Para Odpowiedzialna Sektora Małopolskiego