Любыя ў Хрысце!

Адной з асноўных супольнасцей у свеце з‘яўляецца сям’я. На ёй грунтуюцца ўсе астатнія. У кожнага з нас сваё пакліканне. Галоўнае пакліканне кожнага чалавека – дар жыцця, дар вечнага жыцця. Вельмі важным пакліканнем з’яўляецца таксама святарства і пакліканне да сямейнага жыцця. Але ад кожнага з нас Бог хоча аднаго – святасці ў жыцці. Нездарма айцец Кафарэль, заснавальнік нашага руху “EQUIPES NOTRE – DAME”, казаў: “Мэта руху ЕND – дапамога сужэнствам у імкненні да святасці. Не больш, не менш”.

Ад усяго сэрца дзякуем Пану Богу за наш рух, лічым яго каштоўным падарункам для нас і ўсіх нашых сем’яў. Удзячны Пану Богу і за тое, што дае нам самаахвярных духоўных дарадцаў, якія шмат працуюць з намі.Галоўная задача сямейнага жыцця – дапамагаць адзін аднаму ў спаўненні волі Божай, аддаванне разам з дзецьмі хвалы Богу. Трэба добра ўсведамляць, што сям’я з’яўляецца “маленькім касцёлам” (св. Ян Златавуст). Хрыстос прысутнічае ў ім заўжды. Малітва-падстава ўсяго нашага жыцця.

Напярэдадні новага фармацыйнага года хочацца звярнуць вашу ўвагу на важнасць чытання Слова Божага. Прарок Ісая кажа, што як дождж арашае зямлю, каб быў добры ўраджай, так і Божае слова прыносіць плён. Сам Бог прамаўляе да нас: “Шчаслівыя і благаслаўлёныя тыя, хто слухае мяне”. Святы апостал Павел нагадвае пра тое, што Святое Пісанне навучае мудрасці, якая вядзе да збаўлення.

Мы , сем’і руху “EQUIPES NOTRE – DAME”, добра разумеем, што павінны сваім жыццём даваць сведчанне Богу праз вернасць да яго навучання, захоўваць Яго запаведзі, адкрыць Яму свае сэрцы. Але гэтага недастаткова. Неабходна станоўча ўплываць на іншыя сем’і, запрашаць іх у рух. Самае важнае – усведамляць сабе, што нас запрашае і збірае вакол сябе Хрыстос. Ён з намі, наш збавіцель, правадыр па жыцці, Ён кліча да нашай місіі. Гэта Ён, міласэрны і чулы, клапоціцца аб вечным збаўленні ўсіх нас, рыхтуе кожнаму з нас месца для адпачынку ў Доме свайго Айца.

Сем’і суполкі Маці Божай ведаюць, што да Езуса мы ідзём праз Марыю. Як наша добрая маці, яна заўсёды клапоціцца пра сваіх дзяцей. Святая Марыя з’яўлецца апякункай нашага руху. Дзякуючы яе просьбе Езус учыніў цуд у Кане Галілейскай. І сёння, дзякуючы яе заступніцтву, Езус таксама чыніць цуды. Найперш, гэта цуды аздараўлення душы чалавека.

Слова Божае вучыць нас любіць ворагаў сваіх і рабіць ім толькі дабро. Але перш за ўсё мы павінны любіць Бога. Наша любоў да яго выражаецца ў выкананні яго правілаў жыцця. Сужэнства веруючае вельмі адрозніваецца ад самай высакароднай супольнасці. Розніца ў тым, што любоў веручых сужонкаў пранікнута верай, імкненнем рабіць дабро свайму сужонку. Білейская любоў, носіць у Новым Запавеце назву “агапэ”, самаахвярная, гатовая на ўсё дзеля іншага. Каханыя ў Хрысце! Жадаем вам сапраўднай трывалай сужэнскай любові на ўсё жыццё. Помніце заўжды, што Хрыстос -галоўны ў нашых сем’ях.

Шаноўныя нашыя духоўныя дарадцы! Хай добры Бог асвеціць сваёй Ласкай Ваш зямны шлях, каб з Вашай дапамогай і далей сем’і маглі ратаваць свае душы, усхваляць Пана Бога, вучыліся быць самаадданымі, спагаднымі, міласэрнымі.

Усім сем’ям хочацца пажадаць наступнае: “ З Марыяй, з яе магутнай апекай, ідзіце да новых перамог на ніве хрысціянскага сямейнага жыцця”.

З Богам!

Андрэй і Людміла Шкраба


Kochani w Chrystusie!

Jedną z najważniejszych grup społecznych na świecie jest rodzina. Na niej opierają się wszystkie inne. Każdy z nas jest obdarzony osobistym powołaniem. Głównym powołaniem każdego człowieka jest powołanie do życia, dar życia wiecznego. Bardzo ważna jest misja kapłańska i powołanie do życia rodzinnego. Ale od każdego z nas Bóg chce jednego – świętości życia. Nic dziwnego, że O. Caffarel, założyciel naszego Ruchu powiedział: „Equipes Notre-Dame mają za podstawowy cel pomagać małżeństwom w dążeniu do świętości. Ani więcej, ani mniej”.

Z całego serca dziękujemy Bogu za nasz Ruch, uważamy go za cenny dar dla naszych małżeństw i dla naszych rodzin. Wdzięczni też jesteśmy Bogu za to, że posyła do nas bezinteresownych Doradców Duchowych, którzy przy nas trwają.

Główne zadanie życia rodzinnego to dopomaganie sobie nawzajem w spełnianiu woli Bożej, oddawanie – razem z dziećmi – chwały Panu Bogu. Trzeba pamiętać, że rodzina jest „małym Kościołem” (św. Jan Chryzostom). Chrystus jest w nim zawsze obecny. Modlitwa jest fundamentem całego naszego życia.

W przededniu nowego roku formacyjnego chcemy zwrócić waszą uwagę na konieczność czytania Słowa Bożego. Prorok Izajasz mówi, że tak jak deszcz zrasza ziemię, aby uczynić ją  urodzajną, tak i Boże Słowo wydaje plon. Sam Bóg mówi do nas: „…błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. Święty Paweł Apostoł przypomina, że Pismo Święte uczy mądrości, która prowadzi do zbawienia.

My, małżeństwa ruchu Equipes Notre-Dame, dobrze rozumiejmy, że powinnyśmy swoim życiem dawać świadectwo Bogu zachowując wierność Jego nauce, Jego przykazaniom, otwarciem dla Niego swoich serc. Ale to nie wystarczy. Konieczne jest dobre świadectwo wobec innych rodzin, zaproszenie ich do Ruchu. Najważniejsze to uświadomienie sobie, że zaprasza nas i gromadzi wokół siebie sam Chrystus. On jest z nami, nasz Zbawiciel, Przewodnik naszego życia. On powołuje nas do misji. To On, miłosierny i wrażliwy, troszczy się o wieczne zbawienie dla nas wszystkich, dla każdego z nas szykuje miejsce odpoczynku w domu swojego Ojca.

Rodziny ekip Matki Bożej wiedzą, że do Jezusa dotrzemy przez Maryję. Jako nasza dobra Matka, Ona zawsze troszczy się o swoje dzieci. Najświętsza Maryja Panna jest patronką naszego Ruchu. Na Jej prośbę Jezus uczynił cud w Kanie Galilejskiej. I dzisiaj dzięki Jej wstawiennictwu Jezus nadal czyni cuda. Przede wszystkim cuda uzdrowienia duszy ludzkiej.

Słowo Boże uczy nas kochać swoich wrogów i chcieć tylko ich dobra. Ale najpierw trzeba pokochać Boga. Nasza miłość do Niego przejawia się wypełnianiem Jego przykazań w życiu.

Miłość wierzących małżonków jest bardzo odmienna od najszlachetniejszej miłości, z jaką możemy się spotkać w otaczającym nas świecie. Różnica polega na tym, że miłość małżonków przepełnionych wiarą pragnie czynić wyłącznie dobro wobec współmałżonka. Miłość ta, w Nowym Testamencie nazwana „agape”, jest to bezinteresowna chęć czynienia dobra dla innej osoby.

Ukochani w Chrystusie!

Życzymy wam prawdziwej i silnej miłości małżeńskiej na całe wasze życie. Zawsze pamiętajcie, że Chrystus jest w naszych rodzinach najważniejszy.

Nasi drodzy Doradcy Duchowi! Niech dobry Bóg oświeci swoją łaską Waszą ziemską drogę, żeby z Waszą pomocą coraz więcej rodzin mogło ratować swoje dusze, wysławiać Pana Boga, uczyć się bezinteresowności, serdeczności i miłosierdzia.

Wszystkim rodzinom życzymy: „Z Maryją i pod Jej matczyną opieką zwyciężajcie na niwie chrześcijańskiego życia rodzinnego”.

Z Bogiem

Ludmiła i Andrzej Szkraba