dd11 października w Żorach na Kleszczówce miało miejsce spotkanie Doradców Duchowych Ekip naszego sektora. Gospodarzem spotkania był ks. Wiesław Hudek, doradca ekipy VII, który jak zawsze przyjął nas z wielką radością i gościnnością.

Rozpoczęliśmy od wspólnego posiłku poprzedzonego modlitwą. Następnie Doradca Duchowy Sektora, ks. Marcin Ditrich, przypomniał w paru słowach rolę doradcy duchowego w ekipie. Kapłani wymienili się swoimi doświadczeniami pracy w ekipach. Z zaangażowaniem dzielili się z nami i pomiędzy sobą, tym co czerpią od małżonków swoich ekip i w jaki sposób starają się uczestniczyć w formacji i życiu ekipy. Na koniec spotkania zapoznaliśmy obecnych kapłanów z planem pracy w Sektorze Śląskim w bieżącym roku, zachęcając do obecności w spotkaniach organizowanych w sektorze. W spotkaniu udział wzięło 5 kapłanów oraz para Sektora. Wróciliśmy do domu pełni doświadczenia jak wspaniałym darem są dla naszych ekip kapłani, którzy nam służą. Pamiętajmy o nich w modlitwie i każdego dnia składajmy Bogu dziękczynienie za ich posługę.

Aurelia i Andrzej