34.jpg16 marca 2013 roku był dla Regionu Polska END szczególnym dniem, bowiem w obecności Międzynarodowej Ekipy Odpowiedzialnej, podczas świętowania w sanktuarium w Łagiewnikach w Sektorze Śląskim Wielkopostnego Dnia Skupienia odbyło się przekazanie posługi Pary Regionu END Polska.

Dzień rozpoczęła Msza Święta sprawowana w Kaplicy Św. Faustyny przez kapłanów – Doradców Duchowych ekip pod przewodnictwem ks. biskupa Jana Szkodonia.
W czasie homilii ks. biskup nawiązał do czasu Wigilii Paschalnej. Wskazał, że Jezus mocą krzyża i zmartwychwstania, mocą Ducha Świętego pociąga wszystkich ku sobie. W Wieczerniku modli się „Spraw, aby byli jedno”. Szczególnym miejscem tej bliskości jest rodzina, w której realizuje się Boży plan zawarty w naturze człowieka. Realizuje się ewangelia życia i miłości. Chrystus łączy mężczyznę i kobietę nierozerwalnym węzłem i tworzy z rodziny, jak mówi najstarsza tradycja chrześcijańska – kościół domowy. Ekipy starają się realizować Boży plan. Odpowiadają na największe potrzeby człowieka, aby miłość była ofiarna, dająca życie była świadectwem dla świata, dla ludzi przygotowujących się do małżeństwa, przeżywających trudności. Eucharystia była czasem dziękczynienia za Ekipy, za małżeństwa, które umacniają ten ruch, za małżeństwa, które realizują swoje zadania i swoje powołanie oparte na Chrystusie, który jest skałą.
Obecna Para Regionu – Maria i Leszek Kukułowie w obecności Pary Światowej – To i Ze Moura Soares przekazali pełnioną przez 4 lata posługę nowej Parze Regionu – Lucynie i Krzysztofowi Wysockim. Ustępująca Para Regionu dziękowała w ten sposób za łaskę pracy dla Chrystusa i posługiwania na rzecz małżeństw. Nowa Para Regionu w duchu pokory przyjęła posługę, prosząc wszystkich o modlitwę w ich intencji i Doradcy Duchowego – ks. Wojciecha Zyśka.
Po Eucharystii podczas wspólnego spotkania małżeństw Regionu Polska z ERI w Domu Duszpasterskim poszczególne pary ERI dzieliły się sposobem przeżywania swojej posługi dla Ruchu. Szczególnie interesujące były prezentacje multimedialne charakteryzujące poszczególne Strefy, Ekipy Satelickie oraz Sekretariat Międzynarodowy.
Region Polska przedstawił ERI prezentację ukazującą krótką historię naszego narodu oraz obraz ekip w poszczególnych sektorach.
Po obiedzie przy wspólnym stole wszyscy udali się do Bazyliki, aby uczestniczyć w Koronce do Miłosierdzia Bożego.

Spotkanie popołudniowe ERI z Ekipą Regionu i Parami Sektorów wypełnione było rozmową na temat odpowiedzialności w END i zakończyło się przyjacielskim wieczorem przy wspólnym stole.

Maja i Leszek

Galeria zdjęć