W dniach 16 – 18 kwietnia w Ośrodku Rekolekcyjno – Konferencyjnym Archidiecezji Łódzkiej im. Jana Pawła II w Porszewicach odbyło się spotkanie Kolegium Regionu Equipes Notre – Dame Polska. W spotkaniu uczestniczyły Pary Sektorów oraz Ekipa Regionu.

Myślą przewodnią Kolegium była kolegialność – przeżywana w małżeństwie, Ekipie Podstawowej, Ekipie Sektora, Ekipie Regionu. Czas spotkania wypełniony był modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego (J 17, 20-26), a w czasie konferencji Doradca Duchowy Ekipy Regionu wskazał, iż jedność Trójcy Świętej jest podstawą jedności Kościoła. Natomiast małżonkowie dzielili się jak to wezwanie do jedności (w małżeństwie, Ekipie Sektora, Ekipie Regionu) realizują w swojej posłudze. Podczas spotkania Pary Odpowiedzialne przedstawiały życie ekip w swoich sektorach, a małżeństwa odpowiedzialne z Ekipy Regionu opisały charakter swojej posługi. Źródłem i szczytem każdego dnia była Eucharystia. W czasie homilii kapłan wskazywał na obecność Chrystusa w życiu każdego z nas, co pozwala nam prawdziwie żyć i być świadkiem Jego Miłości.

„Kolegialność można zdefiniować jako oddanie do wspólnej dyspozycji różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się darów, których Duch Święty udzielił każdemu dla wspólnego poszukiwania prawdy i pełniejszego zjednoczenia” („La Responsabilité”). W Equipes Notre – Dame – stowarzyszeniu wiernych, uznanym przez Kościół, uformowanym przez świeckich pozostających w małżeństwie, na prawie prywatnym, obowiązuje zasada: „To, co dotyczy wszystkich, ma być decydowane przez wszystkich”.

Kolegialność jest ważna w END, ze względu na to, że jest czymś więcej niż tylko metodą. Jest stanem ducha, który charakteryzuje praktyki naszego Ruchu, po to, abyśmy razem rozpoznawali wolę Bożą. Ten stan ducha i postawę odnajdujemy w życiu małżeństw i ekip. Kolegialność wymaga od nas wspólnego poszukiwania prawdy, wspólnego poszukiwania komunii i porozumienia, zaufania, rozwijania odpowiedzialności i umiejętności podejmowania decyzji, bezwarunkowej akceptacji wspólnych decyzji.

Dobrze przeżywana kolegialność chroni nas przed niedostrzeganiem problemów świata, świata pełnego cierpień, ale także szczęścia, które chcemy rozwijać przez naszą odpowiedzialność i kolegialność, aby budować cywilizację miłości, którą głosi nam Jezus Chrystus w Ewangelii.

Galeria zdjęć